Støtte og hjelp

Alle trenger hjelp innimellom. Det kan være ganske komplisert å være menneske, og noen ganger er det veldig vanskelig i korte eller lengre perioder. Da er det fint å ha gode venner, familie, kanskje en kjæreste eller noen andre man kan få hjelp og støtte fra. Men noen ganger trengs det litt ekstra, og da er det greit å vite hvor man kan henvende seg for å få hjelp fra profesjonelle.

 

Går du på skole?

På skolen din er det flere voksne du kan snakke med. På ungdomsskolene kan dette være en sosiallærer, en helsesykepleier, en miljøarbeider eller andre. Hvis ikke du vet hvem du skal snakke med, sjekk med læreren din, andre elever på skolen eller hjemmesiden til skolen din.

 

På Glemmen og Frederik II videregående skoler finnes elevtjeneste – en gruppe med forskjellige voksne som kanskje kan hjelpe deg. Det kan være rådgivere, sosialfaglig rådgiver fra NAV, helsesykepleier, minoritetsrådgiver eller andre. Se pekere under for oversikt:

 

 

Hvor kan jeg ellers få støtte og hjelp?

 

Fastlegen din

Fastlegen din kan være god hjelp og støtte – både knyttet til fysisk og psykisk helse. Ved akutt krise skal du kontakte fastlegen din. Fastlegen har en øyeblikkelig hjelp-funksjon på dagtid. Trenger du akutt hjelp utenom åpningstiden, må du kontakte legevakten, telefon 116 117.

https://helsenorge.no/fastlege

 

Forebyggende tjenester for barn, unge og familier:

Forebyggende tjenester for barn, unge og familier er et tilbud til barn og unge opp til 16 år og til foreldre som har behov for hjelp og støtte til forskjellige problemstillinger.

 

 

 

Fredrikstadhjelpa:

Fredrikstadhjelpa er et tilbud til deg som er over 16 år, som sliter med lette til moderate utfordringer innenfor psykisk helse og rus/avhengighet. Har du behov for å komme i kontakt med Fredrikstadhjelpa, kan du ringe 474 79 847. Telefonen er åpen hverdager 9–15. Tilbudet er gratis, og du trenger ingen henvisning fra lege.

Fredrikstadhjelpa  

 

Helsestasjonen for ungdom:

Helsestasjon for ungdom er et tilbud til ungdom opp til 24 år. Hos oss kan du få råd og veiledning om blant annet prevensjon, seksuelt overførbare infeksjoner, seksualitet, rus, psykisk helse, spørsmål knyttet til kosthold, familie og bekymringer som opptar deg. Du kan få resept på prevensjon, innsetting av p-stav, spiral og teste deg for seksuelt overførbare infeksjoner, som blant annet klamydia. Ved behov kan vi bistå med henvisning til andre instanser. (Angrepille fås kjøpt på apotek uten resept).

 

https://www.fredrikstad.kommune.no/tjenester/barn-familie-utdanning/helsevern/helsestasjonungdom2/

 

Barnevernstjenesten:

https://www.fredrikstad.kommune.no/kontakt-oss/organisasjon/utdanning-og-oppvekst/barnevernet/

https://www.fredrikstad.kommune.no/tjenester/barn-familie-utdanning/barneverntjenesten/

 

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk:

https://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rusbehandling/avdeling-for-barne-og-ungdomspsykiatri-og-barnehabilitering/barne-og-ungdomspsykiatrisk-poliklinikk-fredrikstad#les-mer-om-bupp-fredrikstad

 

Oppfølgingstjenesten (Region Nedre Glomma):

https://viken.no/tjenester/skole-og-opplaring/ppt-oppfolgingstjenesten/oppfolgingstjenesten/

 

Politiet:

https://www.politiet.no/om/organisasjonen/politidistrikter/ost/fredrikstad-politistasjon/

 

NAV:

https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kontakt-nav/kontakt-oss_2/kontorer/nav-fredrikstad

 

Legevakten:

https://www.fredrikstad.kommune.no/tjenester/helseomsorgogvelferd/helsestasjoner/legevakt2/

 

Utsatt for voldtekt, voldtektsforsøk eller lignende seksuell krenkelse?

Ta kontakt med Overgrepsmottaket: https://www.fredrikstad.kommune.no/tjenester/helse-omsorg-og-velferd/lege-vaksinasjon-og-helsestasjon/overgrepsmottaket/

 

Utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner?

Ta kontakt med Krise- og incest-senteret i Fredrikstad (drevet av Blå Kors): http://blaakors.no/krisesenteret/om-oss/

 

Hjelp og støtte på telefon og nett:
(Se nettsider for åpningstider og mer informasjon)

 

Det finnes mange telefontjenester og nettsider hvor du kan få råd, veiledning og noen å snakke med. De fleste er drevet av humanitære og frivillige organisasjoner. Både telefontjenestene og nettsidene er som regel bemannet av frivillige som har fått opplæring, ulike fagpersoner eller brukere og pårørende med erfaringer. Her finner du en oversikt over noen steder du kan henvende deg. (hentet fra psykiskhelse.no)

 

Mental Helses Hjelpetelefon

(hele døgnet)

telefon 116 123

Chat-tjeneste og skrivetjeneste: sidetmedord.no

 

Kirkens SOS

(hele døgnet)

telefon 22 40 00 40

Du kan chatte anonymt med Kirkens SOS på www.soschat.no hver dag fra 18.30-22.30 (fredag frem til 01.30)

Du kan også skrive en SOS-melding via www.kirkens-sos.no. Du kan være anonym og du får svar innen 24 timer

 

Kors på halsen

Ring, skriv, chat eller diskuter (for alle under 18 år)

telefon 800 33 321

www.korspahalsen.no

Tjenesten er gratis og du kan være anonym. Røde Kors driver tjenesten.

 

Rustelefonen

(alle dager 13 - 21)

telefon 08588 eller chat

 

Sex og samfunn

telefon 22 99 39 00

chat-tjeneste

Se nettside for åpningstider telefon og chat.

Epost: post@sexogsamfunn.no

 

Ung.no - det offentliges informasjonskanal for ungdom

Spørsmål og svar

 

Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning (NAV)

Økonomirådstelefonen: 800 45 353

Chat - åpen hverdager mellom 10 og 15

 

 

Denne siden er driftet av Fredrikstad kommune.

Du kan besøke oss på:
Servicetorget, Rådhuset, Nygaardsgaten 14-16
1606 Fredrikstad

Politi: 02800
Legevakt: 116 117
Overgrepsmottak: 47 46 21 00

#denlilleverdensbyen
#aktivelivifredrikstad
#drømmefritid

Personvernerklæring og informasjonskapsler