Meny

                                             

Tider for første skoledag 20.08.2018:

1. trinn  kl. 09.30 – 13.00

2.-7.trinn kl. 09.00-13.00

VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2018-2019 PÅ TORP SKOLE!

 

Torp skole ønsker et godt samarbeid og inkludering mellom elevene, deres foresatte og skolen.

Videre arbeider Torp skole for å få aktive elever, et positivt læringsmiljø og samhandling i skolehverdagen.

Felles visjon for leseopplæringen på skolene i Østre Fredrikstad er:

Vi skaper motiverte lesere, leseglede og aktive deltakere i kunnskapssamfunnet.

 

Informasjon

Årsmøte i FAU den 4 eller 5 sept (nærmere dato og klokkeslett kommer første skoleuke)

Agenda for årsmøtet:

  • Valg av ordstyrer og referent
  • Valg av to representanter til å skrive      under årsmøteprotokollen
  • Gjennomgang og godkjenning av årsmelding      og regnskap for FAU
  • Innkomne forslag
  • Godkjenning av nye vedtekter
  • Valg av FAU styremedlemmer. Valgkomiteens      legger frem sin innstilling til nytt styre.  

Styret i FAU ønsker alle en god sommer.

Ferieaktiviteter sommer 2018

Leter du etter skjema for permisjon, skoleportal eller foreldreinformasjon?

 

www.nullmobbing.no er et nettsted for barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter.

 

Skjema som elever og foreldre kan benytte for melding til Fylkesmannen. Kontakttelefon som elever og foreldre kan ringe til i saker som omhandler et trygt og godt skolemiljø. Telefonnummeret er 91 37 38 22.

Foreldrehverdag.no bygger på kunnskap om barns utvikling og viser hvordan foreldre kan støtte barnet i denne. Nettsiden inneholder artikler, filmer og enkle oppgaver. Oppgavene skaper refleksjon og kan hjelpe leseren å omsette kunnskapen til egen foreldrehverdag. Artiklene handler om alt fra grensesetting, ros og anerkjennelse til søskenkrangel, trass og ungdomstid.

Informasjon om hodelus

Nyheter

 

Rektor
Brit Hellén Holt-Jensen
Telefon
69 36 31 80
Adresse
Roald Amundsensvei 179, 1658 Torp
Postadresse
Postboks 1405, 1602 Fredrikstad
E-post
torpsk@fredrikstad.kommune.no

 

Vis i kart