Tømmekalender

Søk opp adressen din for å se tømmedager for restavfall, papir, plastemballasje, glass- og metallemballasje og farlig avfall/småelektronikk. Du kan bestille og endre gratis SMS-varsling om tømming.

 

Sist oppdatert: 20. mai 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.