Tømmekalender

Søk opp adressen din for å se tømmedager for restavfall, papir, plastemballasje, glass- og metallemballasje og farlig avfall/småelektronikk. Du kan bestille og endre gratis SMS-varsling om tømming.

Tømmeoversikt

Sist oppdatert: 10. januar 2022

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.