Vann- og avløpsprosjekter

Det bevilges årlig 140 millioner kroner til utbedring og fornyelse av vann- og avløpsnettet i Fredrikstad. Dette er en etterlengtet og nødvendig satsing, da det er store etterslep i arbeidet med fornyelse av vann- og avløpsnettet både her i kommunen og ellers i landet. 

Pågående anleggsprosjekter

Du finner kontaktpersoner for vann- og avløpsprosjektene i informasjonen for det enkelte prosjekt. Se ellers kontaktinformasjon for Servicetorget.

Har du dårlig vanntrykk? Sjekk driftmeldinger

Sist oppdatert: 27. juni 2016

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Åpningstider Servicetorget

Begrenset åpningstid pga korona

Mandag - fredag 

12.00–15.00

15. mai - 15. sept (sommertid)

12.00–15.00

Sentralbordet åpner 7.30

Vis i kart

 

 


Se større kart

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.