Telefonvarsling

Fredrikstad kommune benytter telefonvarsling ved planlagte vannavstenginger som følge av vedlikehold på vann- og avløpsnettet. Ved en varsling går det ut SMS til mobiltelefoner og talemelding til fasttelefoner.

For å få best mulig treff på varslingen gjør systemet oppslag i flere register: Folkeregisteret, kommunens eiendomsregister og kontaktregisteret for offentlig forvaltning.

Sjekk at telefonen er knyttet til din bostedsadresse
servicevarsling.no kan du se om du står oppført med riktig bostedsadresse og telefonnumer, og du kan eventuelt legge inn riktig informasjon. Husk å endre hvis du flytter. Her får du også dagens varslinger.

Varsling etter geografisk område
Varslingssystemet er integrert med et kartsystem som gjør at vi raskt kan varsle alle som bor i et geografisk område.

Sist oppdatert: 25. september 2017

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.