Min side Meld fra
Kontakt oss

Telefonvarsling

Vi benytter telefonvarsling ved planlagte vannavstenginger som følge av vedlikehold på vann- og avløpsnettet. Ved en varsling går det ut SMS til din mobiltelefon.

For å få best mulig treff på varslingen gjør systemet oppslag i flere register: Folkeregisteret, kommunens eiendomsregister og kontaktregisteret for offentlig forvaltning.

Sjekk at telefonen er knyttet til din bostedsadresse

servicevarsling.no kan du se om du står oppført med riktig bostedsadresse og telefonnumer, og du kan eventuelt legge inn riktig informasjon. Husk å endre hvis du flytter. Her får du også dagens varslinger.

Varsling etter geografisk område

Varslingssystemet er integrert med et kartsystem som gjør at vi raskt kan varsle alle som bor i et geografisk område.

Sist oppdatert: 17. august 2022