Min side Meld fra
Kontakt oss

Ledningskart og stikkledninger

Vann- og avløpsledninger som går fra de kommunale hovedledningene og inn til byggene/husene er et privat ansvar. De kalles gjerne stikkledninger.

I ledningskartverket registreres og oppdateres type ledning, material, dimensjon, utstyr i kummer og alle driftshendelser som vannlekkasjer, tilstoppinger etc.

Det er mulig å få utskrift fra ledningskartverket ved behov. 
Kontakt innbyggerdialog på telefon 69 30 60 00.

Gjelder det spørsmål om private stikkledninger må huseier forhøre seg om det foreligger tegninger over dette i eiendoms-mappa.

Kommunens ansvar

Virksomhet vann og avløp er ansvarlig for å forvalte, drifte, vedlikeholde, rehabilitere og bygge ut det kommunale ledningsnettet.

Det innbefatter også å holde ledningskartverket som viser ledningstraseer, kummer og installasjoner oppdatert.

Sist oppdatert: 12. september 2023