Ledningskart

Private vann- og avløpsledninger / stikkledninger

Vann- og avløpsledninger som går fra de kommunale hovedledningene og inn til byggene/husene er et privat ansvar. De kalles gjerne stikkledninger.

Virksomhet vann og avløp er ansvarlig for å forvalte, drifte, vedlikeholde, rehabilitere og bygge ut det kommunale ledningsnettet. Det innbefatter også å holde ledningskartverket som viser ledningstraseer, kummer og installasjoner oppdatert.

I ledningskartverket registreres og oppdateres type ledning, material, dimensjon, utstyr i kummer og alle driftshendelser som vannlekkasjer, tilstoppinger etc.

Det er mulig å få utskrift fra ledningskartverket ved behov. 
Kontakt Servicetorget på telefon 69 30 60 00

Gjelder det spørsmål om private stikkledninger må huseier forhøre seg om det foreligger tegninger over dette i eiendommens mappe på rådhuset.

Kontakt oss

 

 

Vis i kart

 

Sist oppdatert: 27. juni 2016

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.