Min side Meld fra
Kontakt oss

Vann- og avløpsgebyrer

Beregning av gebyret

Beregning for boliger

 • Har du vannmåler betaler du for det vannet du bruker + fastgebyr
 • Har du ikke vannmåler betaler du ut fra størrelsen på boligen (BRA) + fastgebyr

Avløpsmengden er den samme som vannmengden.

Et normalt forbruk av vann er ca. 50 – 60 m3 pr. voksen person i året. Har du en lekkasje eller vanner mye i hagen vil forbruket ofte bli høyere.

Du kan selv velge om du vil sette inn en vannmåler. Gjør du det, må du lese av målerstanden en gang i året, og det kommer en oppgjørsregning i januar.

Gå inn på vann- og avløpsgebyrer for å se alle priser, også for fritidsboliger, næringsbygg og andre tjenester.

Beregning for fritidseiendommer

 • Har du vannmåler betaler du for det vannet du bruker + fastgebyr
 • Har du ikke vannmåler betaler du halvparten av gebyret for størrelsen på fritidseiendommen (BRA) + fastgebyr

Vann- og avløpsgebyrer

Hva koster tjenesten?

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2024.
Alle priser er inkludert merverdiavgift.    

Abonnementsgebyr og forbruksgebyr

 • Abonnementsgebyr vann (fast del): kr. 1 510
 • Forbruksgebyr vann (variabel del): kr./m³ 17,78
     
 • Abonnementsgebyr avløp (fast del): kr. 2 415,00
 • Forbruksgebyr avløp (variabel del): kr./m³ 35,29

Engangsgebyr for tilknytning

 • Tilknytning til vann per boenhet: kr. 1143
 • Tilknytning til avløp per boenhet: kr. 1143

Årsgebyr for vann og avløp
Årsgebyrets faste del tilsvarer et abonnementsgebyr. Inntekter fra årsgebyrets faste del skal i stor grad dekke produksjonsuavhengige kostnader.

Årsgebyrets faste del (abonnementsgebyret) deles opp i følgende kategorier: 

 1. Bolig - eneboliger, boenheter i borettslag/flerfamilieboliger og fritidsboliger 
 2. Andre bygg - eiendommer som ikke benyttes som boligformål som industri, næringseiendommer, forsamlingsbygg og lignende. 

De abonnentene som tilhører brukerkategorien "Bolig" betaler 1 fast del per boenhet per år.

For abonnementer som tilhører kategorien "Andre bygg" beregnes årsgebyrets faste del separat for den enkelte eiendom i henhold til eiendommens forbruk etter følgende satser:

Forbruk (m³/år) - Antall faste deler:  

 • 0 – 1 000:  1  
 • 1 001 - 2 000:  2  
 • 2 001 - 5 000:  4  
 • 5 001 - 10 000:  10  
 • 10 001 - 25 000:  20  
 • 25 001 - 50 000:  50  
 • 50 001 -  75 000:  100  
 • 75 001 -  100 000:  150  
 • 100 001 - 250 000:  200  
 • 250 001 - 500 000:  500  
 • Over 500 000:  1000

Årsgebyr vann og avløp, variabel del
Årsgebyrets variable del (forbruksgebyret) beregnes per m³ på grunnlag av målt eller stipulert forbruk. Avløpsmengden regnes lik vannmengden. 

For abonnenter med vannmåler beregnes årsgebyrets variable del ut fra avlest mengde gjennom måler:

 • Forbruksgebyr vann:  Enhetspris vann [kr/m³]  x  målt forbruk [m³]  
 • Forbruksgebyr avløp: Enhetspris avløp [kr/m³]  x  målt forbruk [m³]  

For abonnementer som ikke har vannmåler beregnes årsgebyrets variable del etter stipulert forbruk, på grunnlag av boenhetens størrelse (bruksareal etter NS3940). Fritidsboliger beregnes med ½ av beregningsgrunnlag for boliger. 

Boliger: Bruksareal stipulert forbruk

 • Under 60 m² bruksareal: 100 m³  
 • 61 - 150 m² bruksareal:   180 m³
 • 151 - 200 m² bruksareal: 240 m³  
 • 201 - 250 m² bruksareal: 280 m³
 • 251 - 300 m² bruksareal: 320 m³
 • 301 - 350 m² bruksareal: 360 m³
 • Over 351 m² bruksareal: 400 m³

For boliger uten vannmåler beregnes årsgebyrets variable del slik:

 • Forbruksgebyr vann:  Enhetspris [kr/m³]  x  stipulert forbruk bolig [m³]  
 • Forbruksgebyr avløp: Enhetspris [kr/m³]  x  stipulert forbruk bolig [m³]  

Fritidsboliger: Bruksareal stipulert forbruk

 • Under 60 m² bruksareal:   50 m³  
 • 61 - 150 m² bruksareal:    90 m³
 • 151 - 200 m² bruksareal: 120 m³  
 • 201 - 250 m² bruksareal: 140 m³
 • 251 - 300 m² bruksareal: 160 m³
 • 301 - 350 m² bruksareal: 180 m³  
 • Over 351 m² bruksareal: 200 m³

Andre gebyrer vann og avløp

 • Plombering av stoppekran: kr. 1 143
 • Avlesing av vannmåler: kr. 1 143
 • Tømming fettavskiller: kr. 2 945

Gebyr for lokalisering av stoppekran, stikkledning eller privat vannlekkasje faktureres etter medgått tid og gjeldende timesats. Tillegg for avløp som fraviker normalt husholdningsavløp. Tilleggsgebyret fastsettes på bakgrunn av avløpsvannets sammensetning og mengde etter beregningsmodell vist i gebyrforskrift for vann og avløp. For øvrig henvises det til bestemmelser i kommunens gebyrforskrift for vann og avløp, vedtatt i bystyret 9. februar 2017. 

Gebyrforskrift

Gebyrforskrift vann og avløp

Standard abonnementsvilkår

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, administrative bestemmelser

 

Sist oppdatert: 26. januar 2024