Min side Meld fra
Kontakt oss

Drikkevann

FREVAR KF har ansvar for vannproduksjonen og rensing av vannet, mens kommunen har ansvar for ledningsnettet og levering av vann til brukerne.

Drikkevannskvalitet

Drikkevannet i Fredrikstad har god kvalitet og er trygt å drikke, med mindre vi melder noe annet. Vannet tilfredsstiller de strenge kravene i drikkevannsforskriften.

Misfarget vann og lukt

Misfarget vann eller lukt fra vannet kan opptre sporadisk. I gamle ledninger vil det etter hvert dannes et innvendig belegg. Ved endring av vannstrømmen i rørene, f.eks ved vannlekkasjer, brannslukking, hagevanning, omlegging eller vedlikeholdsarbeid på den kommunale vannledningen i nærområdet, vil dette belegget kunne løsne og forårsake ”brunt vann”. Rådet er da at du åpner vannkranen og lar kaldt vannet renne en stund til fargen forsvinner. Det anbefales at varmtvannskranen holdes stengt til fargen er borte. Dette for å hindre at "skitt" dras inn i varmtvannstanken. Siler foran tappekraner og vannmålere må rengjøres med jevne mellomrom.

Kokevarsel

Vi følger råd fra Folkehelseinstituttet om å anbefale koking når det er mistanke om at drikkevannet kan være forurenset. Terskelen for å anbefale koking er lav med bakgrunn i "føre-var"-prinsippet. Ved funn av eventuell forurensing av drikkevann er rådet at vi skal gi kokevarsel umiddelbart.

Hvis vi sender ut en kokeanbefaling bør du følge råd fra Folkehelseinstituttet

Dersom vi har mistanke for forurensing gir vi kokevarsel til de berørte via SMS-varsling eller talemelding til fasttelefon. Vi oppdaterer også våre facebooksider og twitterkonto. Sårbare abonnenter som sykehjem og næringsmiddelindustri blir informert. Vi setter i gang tiltak for utbedring og tar prøver av vannet. Det tar ca. ett døgn å få analysert vannprøver og dermed kunne verifisere at det virkelig er forurensing.

Hardhet på vannet

Hardhetsgraden på vann er 2,5 dH (tysk hardhetsgrad) Man trenger ikke tilsette salt i oppvaskmaskiner/vaskemaskiner.

Tom brønn

Lange perioder med godvær og tørke kan føre til at husstander med privat vannforsyning/brønn opplever at brønnen går tom for vann.

Hvis brønnen går tom kan Fredrikstad kommune tilby gratis vann som huseier henter selv. Huseier må kontakte Virksomhet vann og avløp via Servicetorget for å få anvist nærmeste hentested for vannet.

Dersom det er behov for større mengder vann kan huseier kontakte Østfold Olje Ragnar Larsen & sønner AS, tlf 69 33 91 80. Huseier må da betale for tilkjøring av vann.

Kontakt oss

 

 

Vis i kart

Sist oppdatert: 14. juli 2022