Min side Meld fra
Kontakt oss

Redusert framkommelighet Rødsveien

Dette skal vi gjøre

Fredrikstad kommune – Vann og avløp skal foreta omkobling av en avløpsledning. Det medfører gravearbeid over Rødsveien ved krysset med Sofus Sørensens vei og Åsgårdveien.

Framdrift

Arbeidene starter 1. februar og vil pågå frem til påske. 

Ulemper

  • Anleggstrafikk, støy og rystelser fra anleggsmaskiner.
  • Redusert framkommelighet.
  • Fortau i retning sentrum blir stengt. Det blir skiltet for gående og syklende via Bjølstadveien. 

Vi beklager ulempene arbeidene medfører for berørte.

Sikkerhet

Kommunen vil sikre området på forskriftsmessig måte. Vi oppfordrer likevel berørte til å være ekstra oppmerksomme og orientere barn om faremomenter ved anleggsområdet og anleggstrafikken.

Rødsveien i krysset med Sofus Sørensens vei
Rødsveien ved krysset med Sofus Sørensens vei

 

Sist oppdatert: 04. mars 2024