Min side Meld fra
Kontakt oss

Oppgradering av Farmanns gate og Brochs gate - endret kjøremønster i sentrum

Fredrikstad kommune er i gang med et større prosjekt i sentrum med oppgradering av vann- og avløpsnettet, sykkelfelt og gater. Vi har nå startet arbeidene i etappe 2, Farmanns gate og Brochs gate mellom Evjekaia og Gunnar Nilsens gate.
Krysset Evjekaia / Farmanns gate
Krysset Evjekaia / Farmanns gate

Dette skal vi gjøre

  • Etablere sykkelfelt langs Farmanns gate og Brochs gate mellom Evjekaia og Gunnar Nilsens gate. 
  • Vann- og avløpsledninger i Brochs gate mellom Stortorvet/Underhaugsgata og Gunnar Nilsens gate.
  • Nye sluk.
  • Ny gatebelysning i LED og nye trær.
  • Trekkerør og kabler for kabeletater.
  • Se kartutsnitt her.

Framdrift

Arbeidene på denne strekningen er planlagt ferdig sommeren 2024. Vi må ta forbehold om endringer i framdriften.

Endret trafikkmønster

Det vil bli enveiskjørt trafikk ut av sentrum fra Gunnar Nilsens gate til Evjekaia og enveiskjørt trafikk i Storgata fra Farmanns gate og gjennom sentrum i anleggsperioden. Se kartutsnitt her.

Omkjøring for buss

Det er omkjøring for alle busser som har innkjøring til sentrum via Mosseveien, Farmanns gate og Brochs gate via Onsøyveien, Knipleveien og Glemmengata.

Bussholdeplasser som ikke er betjent inn til sentrum er Fjeldberg, NTP, Stene R og Farmanns gate.

Buss VY6, Oslo – Skjærhalden får bussholdeplass i sentrum flyttet til Hollendergata.

Vi beklager ulempene arbeidene medfører for berørte.

Mer informasjon om hele prosjektet får du her.

Kontaktpersoner

Prosjektledelse
Fredrikstad kommune – Prosjektutvikling

Thor Stian Olsen, prosjektleder
tlf. 995 29 475
e-post: throls@fredrikstad.kommune.no

Malte Hinsch, teamleder anlegg
tlf. 915 59 382
e-post: malhin@fredrikstad.kommune.no

Byggeledelse
COWI
Magnus Holmskau, byggeleder
tlf. 950 84 833
e-post: mph@cowi.no

Entreprenør
Leif Grimsrud AS
Bjørn Ivar Bekkevold, anleggsleder
tlf. 928 12 209
e-post: bekkevold@leifgrimsrud.no

Krysset Stortorvet / Underhaugsgata / Brochs gate
Krysset Stortorvet / Underhaugsgata / Brochs gate

 

Sist oppdatert: 01. september 2023