Min side Meld fra
Kontakt oss

Oppgradering av Farmanns gate og Brochs gate

Fredrikstad kommune er i gang med et større prosjekt med oppgradering av vann- og avløpsnettet, gater og sykkelfelt i sentrum. Vi er nå i gang med etappe 2 i Farmanns gate og Brochs gate på strekningen mellom Evjekaia og Torvbyen.

Dette skal vi gjøre

 • Sykkelfelt og oppgradering av gater, fortau og midtrabatter i Farmanns gate og Brochs gate mellom Evjekaia og Gunnar Nilsens gate.
 • Sykkelfelt og oppgradering av gater og fortau i Gunnar Nilsens gate mellom Damstredet og Bryggeriveien og i Damstredet mellom Gunnar Nilsens gate og Daniel Leegaards gate. 
 • Vann- og avløpsledninger i Brochs gate fra Underhaugsgata/Stortorvet, over Gunnar Nilsens gate og mellom byggene til Torvbyen. 
 • Vann- og avløpsledninger i Gunnar Nilsens gate mellom Brochs gate og Bryggeriveien.
 • Ny gatebelysning i LED og nye trær.
 • Nye sluk.
 • Trekkerør og kabler for kabeletater.

Kartutsnitt med planlagte traseèr for vann og avløp (VA), sykkelfelt og oppgradering av gater. (pdf)

Framdrift

Arbeidene er planlagt ferdig høsten 2024. Vi må ta forbehold om endringer i framdriften.

Status

 • Det er stengt for gjennomkjøring i Gunnar Nilsens gate mellom Damstredet og krysset Brochs gate/Gunnar Nilsens gate. Det vil si forbi politistasjonen og den delen av bygget til Torvbyen som er revet. Det er åpent for kjøring til eiendommer. 

 • Innkjøring mellom byggene til Torvbyen fra Gunnar Nilsens gate er stengt. Varelevering til Torvbyen har innkjøring fra Daniel Leegaards gate. 

 • Det er enveiskjørt trafikk ut av sentrum fra Gunnar Nilsens gate til Storgata og enveiskjørt trafikk i Storgata fra Farmanns gate og gjennom sentrum i anleggsperioden. Se film her og kartutsnitt her.
 • Overflatearbeider med stensetting, fortau og midtrabatt mellom Underhaugsgata og Glemmengata pågår. Etter påske fortsetter arbeidene ved Evjekaia.  

 • Vann- og avløpsarbeidene i Brochs gate mellom Glemmengata og opp mot Gunnar Nilsens gate/Torvbyen er satt på vent. Årsaken er at bygg A, som er avstengt i Torvbyen, har større stabilitetsutfordringer enn tidligere antatt. Spuntearbeidene som skal utføres kan forverre stabiliteten ytterligere. Citycon, som eier Torvbyen, har utarbeidet en risikovurdering av sine arbeider internt på bygget og av vann- og avløpsarbeidene. Vi er i dialog med byggeier Citycon for å finne en løsning for å gjennomføre vann- og avløpsarbeidene, og spesielt spuntearbeidene, på en måte som er akseptabel i forhold til bygg A sin forverrede forfatning. Det er for tidlig å si noe om framdrifts- og kostnadskonsekvensen av dette. 
Gunnar Nilsens gate fra krysset med Brochs gate til Damstredet
Det er stengt for gjennomkjøring i Gunnar Nilsens gate forbi politistasjonen og den delen av bygget i Torvbyen som er revet. 
Brochs gate fra krysset med Gunnar Nilsens gate
Det er enveiskjøring i Brochs gate og Farmanns gate på hele strekningen fra Gunnar Nilsens gate til Storgata.

Omkjøring for buss

Det er omkjøring for alle busser som har innkjøring til sentrum via Mosseveien, Farmanns gate og Brochs gate via Onsøyveien, Knipleveien og Glemmengata.

Bussholdeplasser som ikke er betjent inn til sentrum er Fjeldberg, NTP, Stene R og Farmanns gate.

Buss VY6, Oslo – Skjærhalden: Bussholdeplass i sentrum er flyttet til Hollendergata.

Plattform 8 og 9 er midlertidig flyttet til Daniel Leegaards gate ved den store parkeringsplassen ved Torvbyen/fylkesvei 109. Plattform 10 (skolebussen) er flyttet til denne parkeringsplassen. Parkeringsplassen blir midlertidig delt mellom busser og biler. 

Ulemper

 • Gatene blir stengt der arbeidene pågår. Omkjøring blir skiltet. 
 • Anleggstrafikk, støy og rystelser fra anleggsmaskiner. 
 • Det vil bli midlertidig vannforsyning der vi stenger hovedvannledningen.
 • Korte perioder med stengt vann, variasjoner i vanntrykket og misfarget vann kan forekomme. Hvis vannet er misfarget anbefaler vi å åpne kraner, la kaldt vann renne til det er klart og rense siler på tappestedene.

Vi beklager ulempene arbeidene medfører for berørte.

Informasjon om hele prosjektet, inkludert etappe 1, får du her.

Kontaktpersoner

Prosjektledelse
Fredrikstad kommune – Prosjektutvikling

Christine Fugland Halvorsen, prosjektleder
tlf. 902 99 616
e-post: chihal@fredrikstad.kommune.no

Malte Hinsch, teamleder anlegg
tlf. 915 59 382
e-post: malhin@fredrikstad.kommune.no

Byggeledelse
COWI
Magnus Holmskau, byggeleder
tlf. 950 84 833
e-post: mph@cowi.no

Entreprenør
Leif Grimsrud AS
Bjørn Ivar Bekkevold, anleggsleder
tlf. 928 12 209
e-post: bekkevold@leifgrimsrud.no

Sist oppdatert: 12. mars 2024