Min side Meld fra
Kontakt oss

Lislebyveien stengt for gjennomkjøring - åpner før skolestart 2022

Fredrikstad kommune er i gang med et stort vann- og avløpsprosjekt på Lahellemoen og Kapellfjellet. Arbeidene er delt i tre etapper (se kartutsnitt her).

Fra 2. august 2021 og i ca. ett år fremover står den mest omfattende og langvarige etappen for tur. Etappen omfatter strekningen fra Lislebyveien/Brønneløkkveien til Lislebyveien 94 og Snarveien mellom Lislebyveien og Gamleveien.   

Lislebyveien er stengt for gjennomkjøring - omkjøring for fire busslinjer fra 2. august 2021. 

Arbeidene starter fra krysset Brønneløkkveien/Lislebyveien og frem til Lislebyveien 79 (forbi Kiæråsen barnehage og Kiæråsen avlastningssenter). Bilister kan benytte andre veier i området. Omkjøring blir skiltet. Bussen kan dessverre ikke benytte disse småveiene. Gående og syklende kan passere, følg skilting. Berørte beboere og virksomheter vil bli varslet av entreprenør om omkjøring etterhvert som anleggsarbeidene går framover. 

Omkjøring for fire busslinjer 
Ingen bussholdeplasser fra St.Croix, Lahellemoen og frem til Snippen på Lisleby blir betjent. Informasjon vil bli satt opp på holdeplassene. 

Følgende busslinjer er berørt:

110 Fredrikstad-Trara-Leie-Lisleby
120 Lisleby-Trara
162 Greåker videregående skole (skolerute)
185 Cicignon ungdomsskole (skolerute)

  • Busslinje 110 og 120 kjører fra bussterminalen over Trara til Snippen. På Snippen snur bussene og kjører tilbake samme vei i stedet for å kjøre Lislebyveien.
  • Busslinje 162 som starter ved St.Croixundergangen kjører Fv.109/Rolvsøyveien og Leiegata til Snippen og videre normal rute til Greåker videregående skole.
  • Busslinje 185 kjører fra Lisleby via Leiegata og Fv.109/Rolvsøyveien til bussterminalen/jernbanestasjonen.

Fredrikstad kommune og Østfold kollektivtrafikk beklager ulempene arbeidene medfører for berørte. 

Mer informasjon om prosjektet

Lislebyveien
Lislebyveien

 

Sist oppdatert: 08. juli 2021