Min side Meld fra
Kontakt oss

Lisleby allé er åpen for trafikk, nytt vann- og avløpsprosjekt i Fagerliveien og Bratthammeren

Nå kan du gå eller sykle på den nye og flotte sykkelveien med fortau langs Lisleby allé, som kommunen har bygd i samarbeid med Bypakke Nedre Glomma. Kommunen har samtidig lagt nye vann- og avløpsledninger.

Lisleby allé er åpen for trafikk, men bussen vil fortsatt ha omkjøring via Leiegata og Rolvsøyveien/fylkesveg 109. Vi starter et nytt vann- og avløpsprosjekt i Fagerliveien i slutten av august, noe som medfører at Fagerliveien vil bli stengt for gjennomkjøring.

Lisleby allé, ny sykkelvei med fortau

Nytt vann- og avløpsprosjekt i Fagerliveien og Bratthammeren

I slutten av august starter Fredrikstad kommune et nytt vann- og avløpsprosjekt i deler av Fagerliveien og Bratthammeren, som medfører at det ikke vil være mulig med gjennomkjøring til og fra sentrum via Fagerliveien. Fagerliveien kan periodevis også bli stengt for gående og syklende. Alternativ rute vil bli skiltet.
- Arbeidene starter i krysset Fagerliveien/Kringsjå og fortsetter frem til krysset med Bratthammeren. Arbeidene i Fagerliveien er planlagt ferdig sommeren 2023. Deretter fortsetter arbeidene i Bratthammeren. Arbeidene i Bratthammeren er planlagt ferdig før jul 2023. Naboer som er direkte berørt har fått nabovarsel, men de vil få mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid, opplyser prosjektleder Hiwa Mamand i Fredrikstad kommune, Prosjektutvikling.

Omkjøring for bussen

Kommunen og entreprenøren har hatt kontakt med Østfold kollektivtrafikk om omkjøringsmulighetene for bussene som vanligvis kjører Lisleby allé og Fagerliveien.
- Busslinje 8 og 185 (skolebussen) vil fortsatt kjøre via Leiegata og Rolvsøyveien/fylkesveg 109. Denne omkjøringsruten er nå godt innarbeidet blant passasjerene, og vi fortsetter derfor med det i sommer og i anleggsperioden for Fagerliveien, opplyser trafikksjef Lars Erik Haug i Østfold kollektivtrafikk.

Fagerliveien i krysset med Kringsjå

Lislebyveien åpner før skolestart

- Et lyspunkt er at Lislebyveien skal åpnes for trafikk igjen før skolestart i august, sier prosjektleder Hiwa Mamand. Her har det pågått et stort og viktig vann- og avløpsprosjekt i ett år.

Sist oppdatert: 24. juni 2022