Min side Meld fra
Kontakt oss

Driftsmeldinger

Vannlekkasjer

Planlagt vedlikeholdsarbeid 

 

Telefonvarslinger - informasjon og registrering om planlagte vannavstengninger.

Andre driftsmeldinger

Meld feil

Vei, avfall, gatelys 

Telefonvarsling

For å få best mulig treff på varslingen gjør systemet oppslag i flere register: Folkeregisteret, kommunens eiendomsregister og kontaktregisteret for offentlig forvaltning.

Sjekk at telefonen er knyttet til din bostedsadresse

servicevarsling.no kan du se om du står oppført med riktig bostedsadresse og telefonnummer, og du kan eventuelt legge inn riktig informasjon. Husk å endre hvis du flytter. Her får du også dagens varslinger.

Varsling etter geografisk område

Varslingssystemet er integrert med et kartsystem som gjør at vi raskt kan varsle alle som bor i et geografisk område.

Vakttelefonnummer

Vakttelefonnummer til Vann og avløp

Sist oppdatert: 04. oktober 2022