Min side Meld fra
Kontakt oss

Driftsmeldinger

Vannlekkasjer

Planlagt vedlikeholdsarbeid 

 

Andre driftsmeldinger

Anleggsarbeid

Meld feil

Vei, avfall, gatelys 

Telefonvarsling

For å få best mulig treff på varslingen gjør systemet oppslag i flere register: Folkeregisteret, kommunens eiendomsregister og kontaktregisteret for offentlig forvaltning.

Varsling etter geografisk område

Varslingssystemet er integrert med et kartsystem som gjør at vi raskt kan varsle alle som bor i et geografisk område.

Vakttelefonnummer

Vakttelefonnummer til Vann og avløp

Sist oppdatert: 29. desember 2023