Beredskap

Virksomhet vann og avløp har vaktordning hele døgnet for å ta seg av hendelser på vann- og avløpsnettet. Det kan være vannlekkasjer, vesentlige endringer i vanntrykket, kloakktilstopping og oversvømmelser.

Vakttelefon:

I kontortiden:         tlf. 69 30 60 00 (Servicetorget)  
Utenfor kontortid:  tlf. 909 70 567

Sist oppdatert: 27. juni 2016

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.