Min side Meld fra
Kontakt oss

Leie gater, torg, stand

Kort fortalt

Ønsker du å stå på stand, drive torgsalg eller leie gate/torg til større arrangementer  må du søke kommunen (Parkeringsetaten er mottaker)

Trenger du å leie gategrunn til en container, stillas e.l. kan du ta kontakt med Gravemeldingstjenesten

Søke om standstillatelse

Standsareal  

Det er avsatt fem områder til standsareal.(Glade hjørnet/Andersplassen - Krysset Bryggeriveien / Nygaardsgata - Farmannsgata/Stortorget - Kråkerøygata/Nygaardsgata - O.M.Holwechsgate/Nygaardsgata)
Standsvirksomhet skal være opplysningsvirksomhet mot publikum. Dette kan være oppstilling av plakatbukker, utdeling av løpesedler mv for ideelle, humanitære, religiøse og politiske formål. Tillatelse til standsvirksomhet gis i hvert enkelt tilfelle av rådmannen.  Gjenpart av tillatelsen skal sendes politiet i god tid før arrangementet avholdes. Politiet kan sette vilkår eller forby arrangementet etter politivedtektenes paragraf 4.
Du må beregne 10dagers behandlingstid men opp til 3 uker i henhold til forvaltningsloven.

Søknadsskjema

Søke om leie av torg eller torgplass

Plassen ved krysset O. M Holwechs gate/Nygaardsgata er avsatt til gatesalgsareal. Se vedlagte kart. Gatesalg gjelder salg av smykker, mindre pryd- eller bruksgjenstander. Gjenstandene må være egenproduserte og være av mindre verdi. Gateselgerne må legitimere seg. Salgstiden må ikke strekke seg utover det som er vanlig åpningstid for forretningene. Tillatelse gis av rådmannen som anviser salgsplass.  Plassen leies ut for maks 3 salgsdager i rekkefølge. For gatesalg ilegges en leie pr dag som fastsettes av rådmannen og innkreves forskuddsvis. Lotteri- og basarvirksomhet kan etter søknad tillates av rådmannen. Politiet må først ha gitt tillatelse etter lotteriloven. Gatesalg gjelder ikke forretningenes eget salg. Se pkt. 3.

Søknadsskjema

Du må beregne 10dagers behandlingstid men opp til 3 uker i henhold til forvaltningsloven.

Gatemusikanter i gågata

Det har i lengre tid vært mange gatemusikanter i gågata i Fredrikstad, både til glede og irritasjon for innbyggere og de næringsdrivende i byen. Derfor er det bestemt at vi må regulere dette ved at de må søke om dette på lik linje med all annen aktivitet i gågata. Det er ikke lov å spille mer enn 30 minutter av gangen på hvert sted og maks to timer per dag. Det er politisk bestemt hvor i gågata det skal være standsvirksomhet og det er på disse plassene gatemusikantene blir henvist til. Det kan søkes for 2 timer per dag, maks en uke ad gangen.

De som ikke har tillatelse, blir bortvist.

Tjenesten er gratis.
Kopi av søknaden sendes til politiet.  

 

Hva gjør jeg hvis jeg skal selge egne varer?

Kontakt parkering@fredrikstad.kommune.no for å leie torgplass for salg av egenproduserte varer eller torgplasser til større arrangement.

Aktuelt lovverk

Gagateomradet_uteserveringer_retningslinjer.pdf 

Forskrift om handel utenom fast utsalgssted

Hva koster det å leie?

Hva koster tjenesten?

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2022. 

Frivillige organisasjoner betaler ikke leie for standsaktivitet.

Leie av torv for ordinært torvsalg av egenproduserte varer (avgiftsfritt)

Stortorvet, Flesketorvet, Fisketorget, Blomstertorget, Gressvik torv, Sellebakk torv

  • Gratis 
     

Leie av torv ikke kommersielle aktører

Stortorvet, Dampskipsbrygga

  • Pr. dag kr. 2 100 (inkl. mva.)

Blomstertorget, Fisketorget, Flesketorvet

  • Pr. dag kr. 1 000 (inkl. mva.)

Gressvik torg, Sellebakk torg

  • Pr. dag kr. 500,- (inkl. mva.)

Leie av torv kommersielle aktører

Stortorvet, Dampskipsbrygga

  • Pr. dag kr. 5 200 (inkl. mva.)

Blomstertorget, Fisketorget, Flesketorvet

  • Pr. dag kr. 4 200 (inkl. mva.)

Gressvik torg, Sellebakk torg

  • Pr. dag kr. 2 100 (inkl. mva.)

 

Kontakt oss

      Parkering og transport 

Parkeringsavdelingen har stengt 11.–29.juli 2022.
Ring Servicetorget om du lurer på noe på 69 30 60 00.

Du kan alltid ta kontakt med Servicetorget 69 30 60 00 Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

Sist oppdatert: 18. juli 2016