Min side Meld fra
Kontakt oss

Leie gater, torg, stand

Ønsker du å stå på stand, drive torgsalg eller leie gate/torg til større arrangementer,  må du søke på forhånd. Trenger du å leie gategrunn til en container eller et stillas, kan du ta kontakt med gravemeldingstjenesten, 69 30 60 00.

Stands

Skal du søke om standstillatelse, må du opplyse om hva du ønsker tillatelsen til. Det gjelder for eksempel

 • oppstilling av plakatbukker
 • utdeling av løpesedler mv for ideelle, humanitære, religiøse og politiske formål

Du kan søke om å leie plass til stands på alle kommunale arealer. Disse områdene er imidlertid spesielt egnet for stands:

 • Krysset Kråkerøygata/Nygaardsgata
 • Krysset Nygaardsgata/Arne Stangebyes gate/Olaf M.Holwechs gate
 • Plassen Stortorvet/Farmanns gate
 • "Andersplassen" ved krysset Nygaardsgata/Farmanns gate (Det glade hjørne)

Det er Virksomhet parkering og transport som behandler søknadene. Politiet får en kopi av tillatelsen. De har anledning til å sette vilkår eller forby arrangementet etter politivedtektenes paragraf 4. Du må kunne legitimere deg. 

Husk å søke i god tid, du må regne med tre ukers behandlingstid.

Torgsalg

Følgende torg kan leies til torgsalg:

 • Stortorvet, Hans Nielsen Hauges plass, Fisketorget, Blomstertorget, Dampskipsbrygga
 • Kongens torv i Gamlebyen
 • Gressvik torg
 • Sellebakk torg

Du må kunne legitimere deg. 

Husk å søke i god tid, du må regne med tre ukers behandlingstid.

Gatesalg

Følgende plass kan leies til gatesalg:

 • Krysset Olaf M.Holwechs gate/Nygaardsgata

Du må oppfylle disse betingelsene for å få tillatelse:

 • Gjenstandene du selger må være egenproduserte og ha mindre verdi. Det kan for eksempel være smykker eller mindre pryd- eller bruksgjenstander.
 • Ambulerende salgsvirksomhet tillates ikke. 
 • Du må kunne legitimere deg

Plassen kan leies i inntil tre dager sammenhengende. 

Husk å søke i god tid, du må regne med tre ukers behandlingstid.

Gravemelding

Skal du grave eller arbeide på offentlig vei, må du ha tillatelse før du begynner. Du må også søke hvis du skal leie gategrunn for plass til en container eller et stillas.

Salg av mat fra mobile salgsvogner

Det kan søkes om både korttids- og langtidsleie av kommunalt areal til mobile salgsvogner. Plass tildeles etter søknad. Som hovedregel skal salgsvogner flyttes hver dag, dersom det ikke framgår annet i avtale om leie av areal, eller i annen tillatelse gitt av kommunen. Det er imidlertid avsatt et begrenset antall plasser for mobile salgsvogner, hvor det ikke er nødvendig å flytte salgsvognen hver dag. Dette gjelder følgende areal:

 • Hans Nielsens Hauges plass – syd for rondellen
 • Fisketorget – nedstrømssiden av gangbrua
 • Cicignon fergeleie:

Ved salg av mat og drikke fra mobile salgsvogner stilles det følgende krav:

 • Det kreves dokumentert serveringsbevilling dersom servering av mat og drikke skal vare i mer enn tre dager.
 • Virksomheten skal også meldes til Mattilsynet, uavhengig av om aktiviteten varer i tre dager. Dette må kunne dokumenteres.

Søknad om mobile salgsvogner sendes til: postmottak@fredrikstad.kommune.no

Kontaktinformasjon
Virksomhet parkering og transport, virksomhetsleder Frode Samuelsen, e-post: frosam@fredrikstad.kommune.no, tlf. 959 01 107 / 69 30 60 82

Gateartister

Følgende plasser kan brukes av gateartister:

 • Krysset Bryggeriveien/Nygaardsgata
 • Krysset Kråkerøygata/Nygaardsgata
 • Krysset Nygaardsgata/Arne Stangebyes gate/Olaf M.Holwechs gate
 • "Andersplassen" ved krysset Nygaardsgata/Farmanns gate (Det glade hjørne)
 • Gamlebyen - i handlegater og på torg.

Tillatt spilletid er inntil to timer samlet hver dag og inntil 30 minutter på hver plass. Gatemusikanter kan bli henvist til annen plass dersom musikken er forstyrrende for andre pågående arrangementer. 

Salgsstand 17. mai

Lokale lag, foreninger og ideelle organisasjoner har anledning til å lage en salgsstand i sentrum 17. mai.
 
 • Søknadsskjema
 • Søknadsfrist: 10. mai
 • Kontaktperson:  Helena Gretland Andersen, tlf. 69302442 

 

Hva koster det å leie?

Hva koster tjenesten?

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2024. 

Frivillige organisasjoner betaler ikke leie for standsaktivitet.

Leie av torv for ordinært torvsalg av egenproduserte varer (avgiftsfritt)

Stortorvet, Hans Nielsen Hauges plass, Fisketorget, Blomstertorget, Gressvik torg, Sellebakk torg

Per dag og per år: Gratis 
 

Leie av torv ikke kommersielle aktører

Stortorvet, Dampskipsbrygga

 • Per dag kr. 2 200 (inkl. mva.)

Blomstertorget, Fisketorget, Hans Nielsen Hauges plass

 • Per dag kr. 1 100 (inkl. mva.)

Gressvik torg, Sellebakk torg

 • Per dag kr. 600,- (inkl. mva.)

Leie av torv kommersielle aktører

Stortorvet, Dampskipsbrygga

 • Per dag kr. 5 500 (inkl. mva.)

Blomstertorget, Fisketorget, Hans Nielsen Hauges plass

 • Per dag kr. 4 400 (inkl. mva.)

Gressvik torg, Sellebakk torg

 • Per dag kr. 2 200 (inkl. mva.)

Generell leie av "torvplass"

 • Per dag kr. 300

Frikjøp av parkeringsplass

 • Engangsinnbetaling, avgiftsfritt kr. 120 000

 

Aktuelt lovverk

Sist oppdatert: 24. november 2023