Min side Meld fra
Kontakt oss

Skilting

Kommunen har ansvar for skilting langs kommunale veier og arealer.

Dette gjelder

 • gateskilt
 • trafikkmerking
 • gatenavnskilt
 • å gi tillatelse til reklameskilt

Meld fra

Meld fra om et skilt som er ødelagt her

Gateskilt

Kommunen setter opp gateskilt og offentlige skilt etter vedtak. Skiltreguleringer er søknadspliktig og vedtaksmyndighet er Statens vegvesen. Vi har ansvar for

 • vedlikehold, utskifting og rengjøring av skiltene
 • midlertidig skilting ved veiarbeid
 • reguleringer i forbindelse med arrangementer
 • sanering og fjerning av eksisterende offentlige skilt

Lokalsamfunn eller velforeninger kan skaffe, sette opp og vedlikeholde "barn leker"-skilt. Størrrelsen på skiltet er maks. 50 x 50 cm og settes opp på stolpe i en høyde på 2,2 m. Skiltene settes opp inne i et boligområde.    

Kontakt ditt lokalsamfunnsutvalg         

Trafikkmerking

Kommunen har ansvar for nymerking og vedlikehold av eksisterende oppmerking. Dette gjelder

 • gangfelt
 • kant-  og midtlinjer
 • sykkelbaner med symbol
 • fartshumper med kantlinjer eller rutemønster.
 • andre symboler   

Vi merker opp gangfelt i sentrum hvert år før 17.mai. Andre gangfelt merkes opp før skolestart. Kantlinjer, midtlinjer og fartshumper merkes opp før høsten.

Gate- og veinavn

Når gater og veier skal få navn, er det virksomhet Geomatikk som velger ut hvilke veier det gjelder. Kulturavdelingen har ansvar for å foreslå veinavn. Disse blir til slutt vedtatt av kultur- og miljøutvalget.

Hvordan får veiene våre navn?

Reklameskilt langs vei

Reklameskilt som står langs veien kan gå ut over trafikksikkerheten. Skal du sette opp reklameskilt, må du søke om dette. Det kan være informasjon om næringsvirksomhet, et produkt eller et lokalt arrangement.

Som reklameskilt regner vi

 • skilt
 • transparenter
 • flagg
 • ballonger,
 • lys
 • andre ting

Uansett avstand fra veien, må du søke hvis skiltet er rettet mot trafikken eller er synlig for veifarende.  Skilt på løs fot som plasseres på fortau, i kjørebanen eller på veikanten, er forbudt.

Du søker med å sende en e-post til postmottak@fredrikstad.kommune.no Der må du beskrive skiltet, legge ved et bilde, og et kart som viser hvor du ønsker å sette det opp. Vi gir tillatelse for en avgrenset periode.

Hvis du setter opp skilt uten tillatelse og vi må fjerne det, må du betale det dette koster. Vi sender ut varsel om at skiltet må fjernes. Vi kan la være å gjøre dette hvis det haster med å fjerne skiltet.

Lover, forskrifter og retningslinjer

Veglova

Skiltforskriften

Forskrift mot forbud av variabel reklame langs offentleg veg 

Sist oppdatert: 26. september 2022