Hold Fredrikstad ren

Hold Fredrikstad ren - vårdugnad i nærmiljøet

Vårdugnad i nærmiljøet og plukking av søppel

Våren er her, og da blir det mye triveligere om alle bidrar til å gjøre det fint i nærmiljøet sitt. Vi oppfordrer velforeninger, lokalsamfunnsutvalg, nabolag, frivillige organisasjoner og bedrifter til vårdugnad og plukking av søppel. Det kan være langs veier og grøftekanter, på lekeplasser og andre fellesarealer.

Sekker kan du få ved Servicetorget i rådhuset og Teknisk drift i Tomteveien 30 (varemottaket). Åpningstid i Tomteveien 30 er kl. 07.00 - 14.45. 

Kommunen sørger for bortkjøring av sekker og søppel gratis. 

Hentedatoer

Det er fire hentedatoer:

  • fredag 16. april
  • fredag 23. april
  • fredag 30. april
  • fredag 7. mai

Bestill henting

Bestill henting av sekker og annet søppel etter at dere har ryddet. 
Ring Servicetorget, tlf. 69 30 60 00 senest dagen før aktuell hentedato. 

Oppgi hentesteder og kontaktperson. Hentestedene må være ved kjørbar vei der renovasjonsbilen kommer frem. Sekkene skal ikke være tyngre enn at de kan løftes. 

Smittevern

- Hold god avstand til andre
- Vask hender
- Hold deg hjemme hvis du er syk

Kontaktpersoner

Strandrydding med Kystlotteriet kan du lese om her

Grovavfallsaksjonen med mobile gjenvinningsstasjoner kan du lese om her

Sist oppdatert: 29. mars 2019

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.