Min side Meld fra
Kontakt oss

Gravemelding

Skal du grave eller arbeide på offentlig vei, må du ha tillatelse før du begynner. Du må også søke hvis du skal leie gategrunn for plass til en container eller et stillas. Vi kan også hjelpe deg med kabelpåvisning, og gi tillatelse til helikopterlanding på Foten og Mærrapanna.

Før du setter i gang

Før du setter i gang med et gravearbeid, skal du søke om arbeids- og gravetillatelse. Du må også varsle oss ved annet arbeid som berører offentlig gate, vei eller fortau, som for eksempel plassering av

 • kran
 • lift
 • container
 • stillas

Etter vedtak sender vi dette videre til andre offentlige etater.

Du må legge frem en varsling– og sikringsplan for godkjenning. Planen skal være i henhold til skiltforskriftene, samt normaler og retningslinjer som er fastsatt i håndbok N301 av 2014 fra Statens vegvesen.

Varsling- og sikringsplan skal godkjennes av veiforvalter for

 • riksveier: Statens vegvesen
 • fylkesveier: Viken fylkeskommune
 • kommunale veier: gravemeldingstjenesten

Alle arbeider skal følge grave- og arbeidsintruks for Fredrikstad kommune.

Sånn søker du

Bedrifter som skal søke om graving eller arbeid på offentlig vei, skal registrere seg og søke digitalt på denne siden.

Her kan ansvarlig entreprenør

Tjenesten gir deg god oversikt over hvilke søknader som er sendt til oss, om søknadene er godkjent og om ferdigmelding er levert.

Mer om pålogging

Vi anbefaler å bruke Google Chrome som nettleser. Påloggede brukere har tilgang til brukerveiledninger i form av instruksjonsvideoer.
Under «hjelp» på registeringssiden finner du en videofilm med veiledning i registreringsprosessen. Videofilmen er også tilgjengelig på Youtube.

Vi anbefaler å se hele registreringsvideoen før eller samtidig med at bedriften registrerer seg for tilgang til løsningen.

Den som registrerer bedriften vil bli brukeradministrator og vil kunne legge til ytterligere ansatte som skal kunne sende inn søknader og meldinger på vegne av bedriften. Hver enkelt ansatt får en e-post med lenke for å fullføre registreringen og å velge eget passord samt med lenke til pålogging til løsningen som er unik for hver enkelt bedrift.

Leie av gategrunn

Trenger du å leie gategrunn til en container, stillas e.l. skal du snakke med gravemeldingstjenesten. Ring servicetorget 69 30 60 00, så setter vi deg over.

Kabelpåvisning

Gravemeldingstjenesten påviser eget nett (signalkabler for pumpestasjoner), og kommunens nedgravde gatelyskabler. Kontakt servicetorget for mer informasjon.

I tillegg kan enkelte andre aktører ha kabler liggende.

Helikopterlanding

Tillatelse til helikopterlanding kan gis etter søknad i perioden 15. oktober - 31. mars på den kommunale parkeringsplassen på Foten og Mærrapanna.

Gebyr omlasting for helikopter
Behandlingsgebyr og leie av grunn kr. 1540,- (inkl. mva.) 

Send søknaden til postmottak@fredrikstad.kommune.no og merk den gravemeldingstjenesten.

Hva koster det?

Hva koster tjenesten?

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2022.

Alle priser er inkludert merverdiavgift. 

Graving i kommunal vei og andre offentlige arealer

Behandlings- og kontrollgebyr for gravesøknader blir fakturert til utførende entreprenør dersom annet ikke er avtalt.

Leie og beslaglegning av offentlige arealer:
Benytte gater, veier, fortau og andre kommunale arealer til riggplass, oppsetting av stillas, lift, kraner etc. Ved arbeider som medfører leie av arealer er beregningsgrunnlaget gebyr pr. m² døgn.  

Leie av grunn, fast del

 • Behandlingsgebyr: kr. 2.320
 • Kontrollgebyr ved avdekking av misligholdt eller manglede avtale: kr. 2.000
 • Containergebyr: kr. 530

Leie av grunn, variabel del

Priser pr. m² (kvm) per døgn.

 • Kortidsleie inntil 14 dager 0-100 m²:  kr. 5 
 • Kortidsleie inntil 14 dager 100-500 m²:  kr. 4
 • Kortidsleie inntil 14 dager over 500 m²:  særskilt avtale
 • Langtidsleie utover 14 dager 0-100 m²:  kr. 3
 • Langtidsleie utover 14 dager 100-500 m²:  kr. 1
 • Langtidsleie utover 14 dager over 500 m²:  særskilt avtale

Leie av grunn, variabel del, parkeringsareal

 • Parkeringsareal, per plass prer dag, inntil 1 måned: kr. 270
 • Parkeringsareal, per plass per dag, utover 1 måned: kr. 205

 Leie/bruk av grunn (se tabeller over)

 • Mobil kran inntil 1 dag: Behandlingsgebyr
 • Mobil kran mer enn 1 dag: Behandlingsgebyr og leie av grunn
 • Mobil kran mer enn 1 dag, fornyelse: Leie av grunn

 • Lift og stillas inntil 1 dag: Behandlingsgebyr
 • Lift og stillas mer enn 1 dag: Behandlingsgebyr og leie av grunn
 • Lift og stillas mer enn 1 dag, fornyelse: Leie av grunn

 • Container inntil 3 dager: Containergebyr
 • Container mer enn 3 dager: Containergebyr og leie av grunn
 • Container mer enn 3 dager, fornyelse: Leie av grunn

 • Riggplass: Behandlingsgebyr og leie av grunn
 • Riggplass, fornyelse: Leie av grunn

Årsleie av offentlig areal til uteservering, pris pr. m² 

Leie av kommunal grunn til uteservering følger perioden for innvilget skjenkebevilling og er minste leietid. Dersom det i perioden oppstår endringer utstedes ny avtale fra avtalt dato.

 • For areal liggende til Vesterelven: kr. 895
 • For areal i sentrum (bykjernen): kr. 620
 • For areal i Gamlebyen: kr. 340
 • For areal ellers i kommunen: kr. 170

Gebyr ved gravearbeider i kommunal grunn

 • Behandlingsgebyr fast for alle gravesøknader: kr. 3.700
 • Kontrollgebyr per utført kontroll: kr. 2.000

Gebyr for kabelavtale i kommunal grunn

 • Behandlingsgebyr fast for alle kabelavtaler (over 50 m): kr. 4.000
 • Kontrollgebyr per utført kontroll: kr. 1.580
Gebyr for omlasting for helikopter
 • Behandlingsgebyr og leie av grunn: kr. 1540

Kostnader til arrangementer
Skilt- og sperremateriell, per arrangement: kr. 3.000

Sist oppdatert: 26. september 2022