Min side Meld fra
Kontakt oss

Gatelys

Kommunen drifter og vedlikeholder gatebelysning på kommunale veier og uterom.

Vi i gang med en omfattende oppgradering på veibelysningen. Arbeidet vil pågå over flere år og innebærer at alt strømforbruk skal måles og at alle armaturer skal skiftes ut til LED.

Hvis du oppdager mørke lamper på kommunale veier kan du melde fra her. Vi feilsøker og retter opp i mørke områder senest innen 10 virkedager etter registrert melding.

Overføring fra offentlig til privat eierskap

I tillegg til de kommunale veiene har Fredrikstad kommune også driftet og vedlikeholdt gatelys langs fylkesveier og private veier.

Vi jobber nå med å overføre veilys til nye eiere, også på de private veiene. Eierne av de private veiene vil bli kontaktet når vi jobber i området, og få tilbud om å overta drift av gatelysene. Dersom eier av vei ikke ønsker å overta ansvaret for et lyspunkt, vil dette bli demontert for kommunens regning.

Vedtaket om at kommunen ikke skal drifte gatelys på private veier går tilbake til 2004. Vedtaket ble videreført som en del av økonomiplan 2022-2025 og årsbudsjett 2022 av Bystyret den 09.12.21.

Privat veilag

På private veier er det de som bruker veien (de som har bolig eller hytte langs veien) som er ansvarlig for generelt vedlikehold, det inkluderer også gatelys. Ved overføring av veilys til private anbefaler kommunen at det opprettes et privat veilag som kan organisere vedlikehold og kostnader knyttet til veien. Du finner mer informasjon om veilag her. 

Kontakt oss

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Åpningstider Servicetorget
Mandag - fredag 09.00–16.00
15. mai - 15. sept (sommertid) 09.00–15.30
Sentralbordet åpner 7.30

Vis i kart

 

 


Se større kart

 

Sist oppdatert: 14. januar 2022

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Åpningstider Servicetorget
Mandag - fredag 09.00–16.00
15. mai - 15. sept (sommertid) 09.00–15.30
Sentralbordet åpner 7.30

Vis i kart

 

 


Se større kart