Min side Meld fra
Kontakt oss

Gatelys

Kommunen drifter og vedlikeholder gatebelysning på kommunale veier og uterom.

Meld fra om mørke gatelys

Oppgradering av veibelysningen

Vi i gang med en omfattende oppgradering på veibelysningen. Arbeidet vil pågå over flere år og innebærer at alt strømforbruk skal måles og at alle armaturer skal skiftes ut til LED.

Overføring fra offentlig til privat eierskap

Fredrikstad kommune har driftet og vedlikeholdt gatelys langs fylkesveier og private veier.

Vi jobber nå med å overføre veilys til nye eiere, også på de private veiene. Eierne av de private veiene vil bli kontaktet når vi jobber i området, og få tilbud om å overta drift av gatelysene. Dersom eier av vei ikke ønsker å overta ansvaret for et lyspunkt, vil dette bli demontert for kommunens regning.

Privat veilag

På private veier er det de som bruker veien (de som har bolig eller hytte langs veien) som er ansvarlig for generelt vedlikehold, det inkluderer også gatelys. Ved overføring av veilys til private anbefaler kommunen at det opprettes et privat veilag som kan organisere vedlikehold og kostnader knyttet til veien.

Sist oppdatert: 24. november 2023