Min side Meld fra
Kontakt oss

Veivedlikehold vinter

Kommunen har ansvar for brøyting og bortkjøring av snø på kommunale veier, gater, fortau, gang- og sykkelveier, torv og plasser. Fra høsten 2022 vil ikke lenger kommunen brøyte på private veier. På vinterstid har vi 10 henteplasser hvor innbyggere kan hente saltblandet strøsand gratis.

Meld fra

Meld fra om behov for brøyting på kommunale veier.

Hvor mye snø vil det komme før vi brøyter? 

Brøyting starter ved følgende snødybder:

 • Samleveier, inkludert buss- og industriveier: 3 cm
 • Gang- og sykkelveier: 3 cm
 • Sentrumsgater inkl. fortau, torg og p-plasser: 3 cm
 • Adkomstveier/boligveier: 6 cm

Brøytekanter mot private veier og innkjøringer må driftes av den enkelte eier eller veilag. Politivedtektene for Fredrikstad kommune  sier at huseiere i tettbebygd strøk har ansvar for brøyting og strøing på fortau utenfor eget hus.

Strøing, salting og sandkasser

Kommunen er delt inn i roder med bestemte enheter ved strøing og salting av veier og gater. Salting utføres på hovedveier, enkelte vanskelige bakker og sentrale bygater. Det er satt ut ca 600 strøsandkasser, disse fylles 2-3 ganger pr. sesong og det benyttes saltblandet sand.

Du må søke skriftlig hvis du ønsker utplassering av nye sandkasser ved kommunale veier. Kartutsnitt eller skisse skal følge søknaden. Sandkasser settes eventuelt ut i bakker med stigning 1:6 eller brattere. Vi innvilger ikke strøsandkasse i private veier. Der er det eieren av veien sitt ansvar å strø.

Vi prioriterer å strø eller salte gang- og sykkelveier, industriveier, bussruter, spesielt utsatte bratte bakker og inn mot veikryss først. Deretter andre kommunale veier. Private veier strøs ikke av kommunen. 

Her kan du hente strøsand 

Vi har 10 henteplasser hvor du på vinterstid kan hente saltblandet strøsand gratis - ta med bøtte og spade. Tenk gjerne også på naboen som ikke er i stand til å hente selv. Vi etterfyller sand ved behov. 

Henteplasser:

 • Ambjørnrød – ved undergangen Ambjørnrødveien/Dyrefaret 
 • Borgehallen - Borgeveien 48 C
 • Elingårdskilen – ved bensinstasjon, Saltnesveien 2 A
 • Holmen - parkeringsplass ved Mulvads gate 7
 • Kråkerøy kirkegård - Enhuusveien
 • Leie gravlund – Gamle Kirkevei 8 
 • Nylende grusplass - Soliveien 217
 • Rolvsøyhallen - Ketils vei 1
 • Tollbodplassen - grusplass, Strandpromenaden
 • Ålekilene – snuplass Storveien/Søndre Fageråsvei (”rundtomkring”)
Sist oppdatert: 26. september 2022