Min side Meld fra
Kontakt oss

Vakt og sikring

Fredrikstad skal være en kommune hvor det er trygt å bo, jobbe og leve.

En tryggere hverdag bidrar til økt trivsel

Kommunens trafikkbetjenter og vektere leverer sikkerhetstjenester til kommunens virksomheter og tjenesteleverandører. Oppgavene består i veiledning, service og tilrettelegging for trafikanter. Trafikkbetjentene utfører kontrolloppgaver, og om nødvendig utsteder de parkeringsgebyrer og kontrollsanksjoner. Vekterne oppgave å utføre egenvakthold på kommunale- eiendommer, tjenester, aktiviteter, og tjenester i lokaler kommunen benytter. Vekterne utfører mobilvakthold, stasjonærvakthold, ordensvakthold, arrangementssikring, utrykning, kameraovervåking og kontrolltjenester. Dette foregår til alle døgnets tider i hele kommunen.

Forebygger uønskede hendelser med kroppskamera

Som en del av det systematiske HMS-arbeidet i virksomheten vil kommunens trafikkbetjenter og vektere benytte kroppskamera i en prøveperiode.

Kroppskamera fungerer forebyggende samtidig som det bidrar til å redusere omfang og alvorlighetsgrad i uønskede hendelser. Det vil også kunne dokumentere uønskede hendelser.

Hensikten er å bidra til en tryggere arbeidssituasjon for de ansatte, og en tryggere situasjon for de som møter våre ansatte ute i tjenesten.

Lagring og sletting av materiale 

De ansatte bærer kamera godt synlig, med merking på uniform. Hvis kamera settes på opptak, skal bærer av kamera, om mulig, muntlig si ifra at kamera filmer. Den ansatte skal også, om mulig, tilby berørte part et visittkort med kontaktinformasjon.

Opptak lagres på dedikert lokal PC, og slettes i henhold til lovkrav. Ved behov for opptak i forbindelse med anmeldelse, kan politi be om utlevering av opptak.

 • Hvis det er sannsynlig at opptaket vil medføre at en av de berørte parter vil følge opp hendelsen, kan opptakene lagres inntil 7 døgn.
 • Hvis det er sannsynlig at opptaket vil bli brukt i etterforskning av straffbare forhold eller ulykker, kan opptakene oppbevares inntil 30 døgn.

Vakt og sikring vektere resize.jpg

Kontaktinformasjon 

 • Behandleransvarlig
  Teknisk drift Parkering og transport - vakt og sikring 
 • Ring oss på 
  906 51 111
 • Send oss epost
  parkering@fredrikstad.kommune.no 
 • Send brev
  Postboks 1405, 1602 Fredrikstad

 

Sist oppdatert: 04. oktober 2021