Fredrikstads sykkelprogram

Fredrikstads sykkelprogram ble etablert august 2020, med mål om å øke sykkelandelen i Fredrikstad. Dette skal vi gjøre ved å tilby befolkningen et trygt, sikkert, forutsigbart og sammenhengende sykkelveinett med grønt preg som man kan sykle på året rundt.

Dette jobber vi med


I dag er det sammenhengende sykkelveinettet bare til dels utbygd. Det er flere områder som i dag ikke har et sykkelveinett, og dette gjelder både sentrumsområdene og omlandet. Og det er flere områder som ikke har et tilstrekkelig godt nok sykkelveinett. Derfor vedtok blant annet Fredrikstad bystyre i 2017 «Hovedsykkelveier i Nedre Glomma». Det er dette, fremtidige sykkelveinettet som Fredrikstads sykkelprogram skal realisere. 

 

Åpne kartet i eget vindu

I tillegg skal programmet sikre at det sykkelveinettet vi har i dag, og det som kommer, blir godt driftet og vedlikeholdt. Det vil si at hull i asfalten skal utbedres, snø, glasskår og løv skal fjernes, og skiltingen skal være god. For å nevne noen eksempler.


prosjektsiden kan du til enhver tid se hvilke prosjekter og tiltak vi jobber med.

Det framtidige sykkelveinettet i Fredrikstad

framtidig sykkelveinettt

 

Det framtidige sykkelveinettet i sentrum

Fremtidig sykkelveinett i sentrum av Fredrikstad 

 

Les mer om sykkel

Kontakt


Har du spørsmål knyttet til sykkel og sykling i kommunen, send en epost til sykkel@fredrikstad.kommune.no

Programleder for Fredrikstads sykkelprogram
Øystein Buran

Sist oppdatert: 15. desember 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.