Sykkelfelt i Ferjestedsveien og Phønix gate

Ferjestedsveien_kartutsnitt WEB.jpg

Hvorfor skal vi bygge om?

Strekningen knytter deler av østsiden og sentrum sammen, og utgjør også en viktig ferdselsåre for syklister på Cicignon

I dag kan man sykle i et tidvis smalt sykkelfelt på den ene siden, mens de syklende i andre retning må sykle sammen med biler og buss.

Vi trenger å gi de syklende i begge retninger et eget tilbud gjennom to-sidig sykkelfelt. Sykkelfeltene vil bli røde, samt bredere enn det som er der i dag.

Strekningen er høyt prioritert (nivå 1) i hovedsykkelplanen.

 

Hva skal vi gjøre?

Vi skal enveisregulere Ferjestedsveien, Phønix gate og noen av tverrgatene til Ferjestedsveien. Det legges røde sykkelfelt på begge sider av veien i Ferjestedsveien, og sykkelfeltet videreføres inn i Phønix gate.

Bibliotekskrysset skal på sikt utformes på en bedre måte for de syklende, men dette blir ikke ferdig samtidig som sykkelfeltene.

Arbeidene omfatter utskifting av sluk, veioppbygging, resetting av kantstein, ombygging av kryssningspunkter, oppbygging av skiltfundamenter, bygging av opphøyd gangfelt og fartshumper. Til slutt skal det asfalteres langs hele strekningen.

Dette skal gjøres i ferjestedsveien

Hvor skal vi bygge om

Ferjestedsveien_kartutsnitt WEB.jpg

PhønixgateWEB.jpg

Ferjestedsveien1WEB2.jpg

Ferjestedsveien2WEB.jpg

Ferjestedsveien3WEB.jpg


Hva skjer når?

Det vil pågå arbeid fra midten av juni og frem mot høsten fra Tollbodbrygga, i Ferjestedsveien og vestover til Phønix gate. Arbeidene er delt inn i fire delstrekninger:  

Delstrekk 1: Ferjestedsveien: Tollbodbrygga - Cicignon fergeleie – Welhavens gate

Status: Asfalt er frest og det er foretatt utskifting av sluk og resetting av kantstein. 

Delstrekk 2: Ferjestedsveien: Welhavens gate – Cicignongata
Delstrekk 3: Ferjestedsveien: Cicignongata – J.N.Jacobsens gate

Status: Arbeidene fortsetter nå med delstrekning 2 og 3 mellom Welhavens gate og J.N.Jacobsens gate. Det betyr ulemper som støy og vibrasjoner fra anleggsmaskiner og redusert fremkommelighet. Det vil bli tatt foto av fasadene på byggene langs strekningen.  

Delstrekk 4: Phønix gate: J.N.Jacobsens gate – Tordenskiolds gate  

Det blir stengt for biltrafikk der arbeidene pågår. Gående og syklende kan passere. Adkomst til eiendommer blir opprettholdt. Omkjøring blir skiltet.

Sykkelfeltet er forventet klar til bruk høsten 2021.

Framkommelighet i anleggsperioden

Det blir stengt for biltrafikk der arbeidene pågår. Gående og syklende kan passere. Adkomst til eiendommer blir opprettholdt. Omkjøring blir skiltet.

Busslinje 118 vil i anleggsperioden kun kjøre mellom bussterminalen og jernbanestasjonen til sine fastsatte rutetider. Holdeplassene ved Cicignon fergeleie og biblioteket blir ikke betjent. Sjekk oppdatert ruteinformasjon på www.ostfold-kollektiv.no

Sikkerhet i anleggsperioden

Entreprenøren vil sikre området på forskriftsmessig måte. Vi oppfordrer alle likevel til å være ekstra oppmerksomme og orientere barn om faremomenter ved anleggsområdet og anleggstrafikken.


Hvem er ansvarlig?

Prosjektet er del av Fredrikstads sykkelprogram (FSP), og gjennomføres av Virksomhet prosjektutvikling.


Kontaktperson FSP
Øystein Buran
programleder Fredrikstad kommune – Bærekraftig samfunnsutvikling tlf. 69 30 55 89


Anleggsarbeidene
Ingrid Frodahl, prosjektleder Fredrikstad kommune - Prosjektutvikling
tlf. 901 20 656
e-post: ingfro@fredrikstad.kommune.no  

Mats-Andre Lied, byggeleder SWECO
tlf. 993 240 20
e-post: mats-andre.lied@sweco.no

 

Beboerinformasjon

Ferjestedsveien - Phønix gate, informasjon juni 2021

 

Sist oppdatert: 20. august 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.