Min side Meld fra
Kontakt oss

Sykkelvei med fortau i Lisleby allé

Hvorfor skal vi bygge om?

Strekningen er en del av rute 2, og knytter sentrum og Lisleby sammen.
I Lisleby allé i dag er det kun mulig å sykle på en vei som deles med biler og buss.


Vi trenger å gi de syklende og gående et eget tilbud.
Strekningen er høyt prioritert (nivå 1) i hovedsykkelplanen.

Hvor skal vi bygge om?

 

Hva skal vi gjøre?

Vi skal bygge ny sykkelvei med fortau langs Lisleby allé. Den nye strekningen på ca. 850 meter skal kobles sammen med eksisterende fortau i Fagerliveien og gang- og sykkelvei i Lisleby allé. Samtidig bytter vi ut vann- og avløpsledninger, slik at innbyggerne unngår at veien blir gravd opp i flere omganger. Det skal også gjøres endringer på belysningen.

Det blir benyttet fossilfrie anleggsmaskiner på biodiesel og elektriske maskiner. Anleggsplassen vil medføre betydelige reduksjoner av klimagassutslipp sammenlignet med en ordinær byggeplass med maskiner på diesel, i tillegg til mindre lokal luftforurensning og noe lavere støy.Hva skjer når?

I mars 2021 startet anleggsarbeidene. Det er planlagt å ha sykkelveien klar til bruk første kvartal 2022.


Lisleby allé er stengt for gjennomkjøring til høsten 2021. Det betyr også omkjøring for busslinje 8 og 185, som vil kjøre Leiegata og fylkesvei 109/Rolvsøyveien i anleggsperiodenen

Mer informasjon her. 

Hvem er ansvarlig?

Prosjektet er del av Fredrikstads sykkelprogram (FSP), og gjennomføres av Virksomhet prosjektutvikling. Prosjektet er finansiert med statlige belønningstilskudd gjennom Bypakke Nedre Glomma. 

 

Kontaktperson FSP: Øystein Buran

Kontaktperson prosjektutvikling: Joachim Sletvold

Sist oppdatert: 24. juni 2021