Min side Meld fra
Kontakt oss

Sykkelløsning i Brochs gate og Farmanns gate

Hvorfor skal vi bygge om?

Strekningen er sentral for sykkeltrafikk gjennom sentrum.  

Prosjektet samkjøres med et større vann- og avløpsprosjekt..  

Strekningen er høyt prioritert (nivå 1) i Hovedsykkelplanen.


Hvor skal vi bygge om?

Denne strekningen skal forbinde gang og sykkelvei fra Rolvsøyveien med sykkelløsning forbi Torvbyen, kobles mot sykkelløsning i Gunnar Nilsens gate, fortsette gjennom krysset ved Torvbyen i Brochs gate og over i Farmanns gate til Evjekaia.


Hva skal vi gjøre?

Vi er helt i startfasen og skal se på forbedringer av dagens løsninger og etablere nye der det ikke finnes i dag. Sykkelfelt eller sykkelvei med fortau er muligheter vi ser på. Vi ønsker også å finne løsninger som forbedrer opplevelsen av gatemiljøet for myke trafikanter.


Hva skjer når?

Planlegging har startet høsten 2020, parallelt med vann- og avløpsprosjekt. Politisk behandling vinteren 2021.  Forventet byggestart 2022.


Hvem er ansvarlig?

Prosjektet er del av Fredrikstads sykkelprogram (FSP), og gjennomføres av Virksomhet prosjektutvikling.  

Kontaktperson FSP: Rasmus Leiro  

Kontaktperson prosjektutvikling: Roar Lie

Sist oppdatert: 04. mai 2021