Min side Meld fra
Kontakt oss

Sykkelløsning i Brochs gate og Farmanns gate

Hvorfor skal vi bygge om?

Strekningen er sentral for sykkeltrafikk gjennom sentrum.  

Prosjektet samkjøres med et større vann- og avløpsprosjekt..  

Strekningen er høyt prioritert (nivå 1) i Hovedsykkelplanen.


Hvor skal vi bygge om?

Denne strekningen skal forbinde gang og sykkelvei fra Rolvsøyveien med sykkelløsning forbi Torvbyen, kobles mot sykkelløsning i Gunnar Nilsens gate, fortsette gjennom krysset ved Torvbyen i Brochs gate og over i Farmanns gate til Evjekaia.


Hva skal vi gjøre?

«Gatenett og Gatebruksplan» for Fredrikstad sentrum kommer i 2023 og vil definere ny bruk av gatene. Utformingen av gatene gir også bedre forhold for bussavviklingen og løfter opplevelsen av gatemiljøet for myke trafikanter.


Hva skjer når?

Arbeidet med vann og avløp starter i januar 2023 ved Fretex og fortsetter mot og gjennom Torvbykvartalene. Fra august 2023 og ut 2024 bygges sykkelanlegget i flere etapper.


Hvem er ansvarlig?

Prosjektet er del av Fredrikstads sykkelprogram (FSP), og gjennomføres av Virksomhet prosjektutvikling.  

Kontaktperson Prosjektutvikling: Thor Stian Olsen. 

Sist oppdatert: 02. januar 2023