Min side Meld fra
Kontakt oss

Sykkelprosjekter

Pågående sykkelprosjekter

Sykkelvei med fortau i Lisleby allé

24. juni 2021

Sykkelløsning i Brochs gate og Farmanns gate

04. mai 2021

Sykkelløsning i Bryggeriveien, Ryenveien og Hassingveien

25. februar 2022

Sykkelløsning Leiegata

14. september 2021

Gang- og sykkelvei i Dikeveien

01. mars 2022

Sykkelløsning Veel-Holm

01. mars 2022

Sykkelløsning i Storgata

01. mars 2022

Sykkelskilt

23. februar 2022

Gjennomførte sykkelprosjekter

Sist oppdatert: 17. februar 2021