Pågående sykkelprosjekter

Sykkelvei med fortau i Lisleby allé

24. juni 2021

Sykkelfelt i Ferjestedsveien og Phønix gate

24. september 2021

Sykkelløsning i Brochs gate og Farmanns gate

04. mai 2021

Sykkelløsning i Ryenveien, Hassingveien og Fremskridt

21. september 2021

Sykkelløsning Leiegata

14. september 2021

Gang- og sykkelvei i Dikeveien

14. september 2021

Veel-Holm

11. desember 2020

Sykkelløsning i Storgata

12. mai 2021

Sist oppdatert: 17. februar 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.