Min side Meld fra
Kontakt oss

Sykkelprosjekter

Pågående sykkelprosjekter

Sykkelløsning i Brochs gate og Farmanns gate

02. januar 2023

Sykkelløsning i Bryggeriveien, Ryenveien og Hassingveien

25. februar 2022

Sykkelløsning Leiegata

14. september 2021

Gang- og sykkelvei i Dikeveien

01. mars 2022

Sykkelløsning Veel-Holm

01. mars 2022

Sykkelløsning i Storgata

02. januar 2023

Sykkelskilting

27. september 2022

Gjennomførte sykkelprosjekter

Sykkelfelt i Ferjestedsveien og Phønix gate

27. september 2022

Sykkelvei med fortau i Lisleby allé

27. september 2022

Sist oppdatert: 17. februar 2021