Sykkelprogram, pågående sykkelprosjekter, pumptrackbaner, bysykler og sykkelparkering