Apenesfjellet parkeringshus

 

Åpningstider:  Døgnåpent kl. 00 - 24 

Adresse:  St.Croix gate 30, St.Olavs gate/Rv. 110

Priser:

Mandag - fredag 26 kr/time 00 - 14
Mandag - fredag    Gratis

14 -24 

Lørdag  26 kr/time 00 - 09
Søn- og helligdager 26 kr/time 00 - 09
Lørdag - søn- og helligdager Gratis 09 - 24

Se gebyrregulativ nederst for flere priser

Døgnåpent parkeringshus

 • Utkjøring hele døgnet
 • 450 parkeringsplasser
 • 15 ladestasjoner for el-bil
 • lading mot avgift 10,-kr timen maks 3 timer. Fredrikstad p-app
 • 3 hurtigladere Fortum (avgift)
 • To HC-parkeringsplasser

Har du el-bil og vil benytte deg av gratis parkering i Apenesfjellet, last ned appen «Fredrikstad P» og registrer en autoparkavtale for el-bil. Ikke gratis om natten.

 •   Hvordan lade el-bilen i Apenesfjellet P-Hus Hall 3?
  1.  Finn en ledig ladeplass i hall 3.
  2.  Koble til ladeledningen i ladeboksen og deretter i bilen
  3.  Åpne Fredrikstad-P appen. Trykk på Lading-knappen nede til høyre. 4.  Velg kjøretøy og Velg ladepunkt. Alle ladeboksene har et unikt nummer.
  5. Start lading.  
  Når man er klar for å avslutte ladingen, stanser man ladingen fra oversikten (slik som man avslutter parkering).

Innkjøring og utkjøring fra Rv. 110 eller St. Croix gate 30
Inn- og utgang for gående og rullestolbrukere er kun mot St.Croix gate

Åtte plasser er reservert for forflytningshemmede.Vi gjør oppmerksom på at det ikke er gratis å parkere for de med kort for forflytningshemmede i Apenesfjellet p-hus.

Betaling:
Hvis du laster ned appen, «Fredrikstad P», og registrerer en autoparkavtale slipper du å tenke på betaling når du parkerer. Kameraer ved innkjørselen registrer bilen din (reg.nr) hvor lenge du har stått parkert og kundens betalingskort vil belastes deretter. 

Er man ikke registrert som kunde vil det være mulig å betale ved  betalingsautomatene med touchscreen. Her oppgir du registreringsnummeret til bilen din når du drar.  Dersom man ikke gjør noen av delene vil man få tilsendt faktura (for tiden du har stått parkert + kr 55,-) i posten.

Utkjøring: Alle dager hele døgnet.

Hva koster tjenesten?

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2022. 

Alle priser er inkl. mva.  

Parkeringsavgift dag- og timesatser:

 • Lukkede p-hus, hverdager kl. 00-14 og lørdag/søndag kl. 00-09 per time (Apenesfjellet og St.Hansfjellet): kr. 26
 • Lukkede p-hus, alle dager kl. 00-06 per time (Apenesfjellet og St.Hansfjellet) - elbil: kr. 26
 • Grønn sone, per time (gateparkering), avgift også for elbiler: kr. 26
 • Gul sone, progressiv avgift (gateparkering/Cityterminalen p-hus): kr. 42 første time, kr. 44 andre time, kr. 46 tredje time, kr. 48 fjerde time og utover
 • Rød sone, per time (sentrum sone gateparkering): kr. 52
 • Kirkebrygga p-hus, per time, avgift også for elbiler: kr. 26
 • Dammyr, per time: kr. 10
 • Dammyr, per dag: kr. 40
 • Steffensjordet og Seiersten grusplass, per time: kr. 15
 • Steffensjordet og Seiersten grusplass, per dag: kr. 62
 • Seiersten grusplass, per døgn: kr. 150
 • Parkering med lading, per time: kr. 10
 • Parkeringsavgift under lading, kommersielle ladere: kr. 0,-
 • Fakturagebyr, etterfakturert parkeringsavgift: kr. 55,-

Avtaleparkering i Apenesfjellet, Stadion og St.Hansfjellet p-hus (lukkede p-hus)

 • Leie av p-plass i p-hus, per år: kr. 16 500
 • Leie av p-plass i p-hus, per halvår: kr. 9 300
 • Leie av p-plass i p-hus, per kvartal: kr. 5 650
 • Leie av p-plass i p-hus, per måned: kr. 1 900
 • Leie av p-plass i p-hus, «vinteravtale» 1. november-31. mars: kr. 6 200

Avtaleparkering beboere og næringsvirksomhet

 • Avtaleparkering beboere (boligsoneparkering), per avtale per år: kr. 1 500
 • Avtaleparkering næringsvirksomhet (i boligsone), per avtale per år: kr. 2 500

Frikjøp av parkeringsplasser
Engangsinnbetaling, avgiftsfritt: kr. 103 000 per plass

Produksjonskostnad nøkler/kort:  kr. 400

Kontaktinformasjon

Kontakt Servicetorget

Sist oppdatert: 07. januar 2022

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.