Min side Meld fra
Kontakt oss

Klage på parkeringsileggelse

Parkeringsgebyr og kontrollsanksjoner

Har du fått et gebyr på 900 kroner har du stått feilparkert i forhold til trafikkbestemmelser /vegtrafikkloven (skilting, veikryss osv).

Du må betale parkeringsgebyret innen 3 uker selv om du har sendt inn klage. Blir klagen tatt til følge får du pengene tilbake.

Har du fått en kontrollsanksjon på 330, 660 eller 990 kroner, har du ikke betalt i forhold til regler på avgiftsbelagt p-plass. Vilkårsparkering.

Har du fått en kontrollsanksjon (330,- 660 eller 990,-) og klaget på denne innenfor betalingsfristen, kan du vente med å betale kontrollsanksjonen til du får svar på klagen.

Du kan klage på dette skjemaet:

Klage på ilagt parkeringsgebyr/kontrollsanksjon

Har du klage på P-appen benytt dette skjemaet:

Parkering-klage på P-app, parkeringsavtaler eller fakturering av parkering

Saksbehandlingstiden er 4-6 uker

Kommunen tilbakebetaler kontrollsanksjoner som er feil ilagt

Et tilsyn fra Statens vegvesen i 2021 avdekket at Fredrikstad kommune hadde avvik i parkeringsregisteret etter Parkeringsforskriften §16. Dette har medført at noen kontrollsanksjoner kan være feil ilagt i angitte tidsrom.

Disse parkeringsområdene er berørt

For avgiftsbelagte parkeringsplasser gjelder det disse parkeringsområdene:

  • Cityterminalen i tidsrommet 1. juli 2017 til 21. januar 2018
  • Kirkebrygga parkeringshus i tidsrommet 1. juli 2017 til 21. oktober 2019

For avgiftsfrie parkeringsplasser gjelder det følgende parkeringsområder:

I tidsrommet 1. november 2019 til 28. desember 2021:

  • Fredrikstadbrua innfartsparkering
  • Kråkerøy innfartsparkering
  • Ålekilen innfartsparkering
  • Ørebekk innfartsparkering

I tidsrommet 1. januar 2018 til 28. desember 2021:

  • Gressvik torg syd
  • Skåra innfartsparkering

Har du spørsmål? Send epost til parkering@fredrikstad.kommune.no

Sist oppdatert: 22. februar 2022