Min side Meld fra
Kontakt oss

Klage på parkeringsileggelse eller faktura

Har du fått et parkeringsgebyr, en kontrollsanksjon eller en faktura du mener er feil, har du anledning til å klage.

Parkeringsgebyr og kontrollsanksjoner

Har du fått et parkeringsgebyr på 900 kroner, har du stått feilparkert etter trafikkbestemmelsene i vegtrafikkloven (skilting, veikryss osv).

Du må betale parkeringsgebyret innen 3 uker selv om du har sendt inn klage. Blir klagen tatt til følge får du pengene tilbake.

Har du fått en kontrollsanksjon på 330, 660 eller 990 kroner, har du ikke betalt etter reglene på parkeringsplassen (vilkårsparkering).

Har du fått en kontrollsanksjon (330,- 660 eller 990,-) og klaget på denne innenfor betalingsfristen, kan du vente med å betale kontrollsanksjonen til du får svar på klagen.

Saksbehandlingstiden er 6-8 uker.


Klage på P-app, faktureringsavtaler eller fakturering

Opplever du at det er noe feil på appen Fredrikstad P, eller har du fått en faktura du mener er feil? Da må du sende en skriftlig klage.

Benytter du dette skjemaet, så får vi alle de opplysningene vi trenger for å behandle saken din.

Saksbehandlingstiden er 6-8 uker.

Sist oppdatert: 04. august 2023