Klage på parkeringsileggelse

Har du  fått et gebyr på 900 har du stått feilparkert i forhold til trafikkbestemmelser (skilting, veikryss osv).

Klagen på ilagt parkeringsgebyr  må betales innen 3 uker selv om du har sendt inn klage. Blir klagen tatt til følge får du pengene tilbake.

Har du fått en kontrollsanksjon på 300,- 600 eller 900 har du ikke betalt i forhold til regler på avgiftsbelagt p-plass. Vilkårsparkering.

 

Har du fått en kontrollsanksjon (300,- 600 eller 900,-) og klaget på denne innenfor betalingsfristen, kan du vente med å betale kontrollsanksjonen til svar foreligger fra Parkering og transport.


Benytt dette skjema: 

Klage på ilagt parkeringsgebyr/kontrollsanksjon

Har du klage på P-appen benytt dette skjema:

Parkering-klage på P-app, parkeringsavtaler eller fakturering av parkering


Kontaktinformasjon

Du kan alltid ta kontakt med Servicetorget 69 30 60 00 Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

Sist oppdatert: 20. januar 2017

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.