Innfartsparkering

Det er etablert innfartsparkeringer for reisende som må passere bomringen på vei til eller gjennom Fredrikstad sentrum. Innfartsparkeringene ligger i nærheten av buss- eller fergetilbud og med mulighet for å gå eller sykle videre. Det er gratis å parkere, men du må registrere parkeringen i kommunens p-app eller kontakte vakttelefon. Vi oppfordrer bilreisende til å samkjøre til/fra innfartsparkeringene for å spare penger og miljøet.

Ørebekk 

Fredrikstadbrua

 • Innkjøring fra Spinneriveien/Broholdet
 • Nærmeste bussholdeplass er Brohodet øst og nærmeste fergeleie er Gamlebyen
 • Gratis parkering
 • Parkering forbudt mellom kl. 00 og 04 alle dager
 • Registrering i p-app eller kontakt vakttelefon
 • Sykkelparkering

Kråkerøy

 • Bak KIWI og Shell, Storhaugveien (innkjøring fra Kråkerøyveien)
 • Nærmeste bussholdeplass er Kråkerøy super og nærmeste fergeleie er Smertu
 • Gratis parkering
 • Parkering forbudt mellom kl. 00 og 04 alle dager
 • Registrering i p-app eller kontakt vakttelefon
 • Sykkelparkering

Ålekilene

Skåra

 • Husebyveien mot Saltnes og Engelsviken
 • Nærmeste bussholdeplass er Skårakrysset
 • Gratis parkering
 • 33 p-plasser
 • Parkering forbudt over 48 timer
 • 24 låsbare sykkelskap (SifeBike) med plass til en sykkel i hvert skap
 • Bruk av sykkelskap er gratis, men forutsetter at man kjøper nøkkel (kr 350,-)
 • Sykkelparkering under tak

Registrering i p-app eller kontakt vakttelefon

Last ned appen Fredrikstad P for å registrere din bil på innfartsparkeringen. Velg "Andre tjenester" og "Innfartsparkering" i appen hver gang du parkerer. Avtalen gjelder fra du inngår den og ut dagen frem til midnatt. Har du ikke mulighet for å bruke app, ring vakttelefon 90651111 når du skal parkere for å registrere din bil. Parkeringstiden utløper ved midnatt.

Prøveprosjekt

Innfartsparkering er et prøveprosjekt i forbindelse med innføring av bomringen, og vi begrenser derfor antallet. I denne omgang er det derfor en rekke, aktuelle steder i Fredrikstad som ikke får et forsøk med innfartsparkeringer. Innfartsparkeringene evalueres høsten 2020. Vi vil gjøre vurderinger om en eventuell endring i etterkant av dette. Det kan bli justeringer i vilkårene.  

 

Opplysninger og grenser på kartet er kun for orientering og det kan forventes avvik. Man må alltid forholde seg til gjeldende skiltregulering.

Sist oppdatert: 23. februar 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.