Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Hjemlet i Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 

Parkeringstillatelse gis til bilfører eller passasjer som har særlig behov for å finne parkeringsplass i tilknytning til bosted, arbeid og annen aktivitet. 

Søknaden blir behandlet i et utvalg bestående av en representant fra Råd for personer med funksjonsnedsettelse, kommuneoverlegen og representanter fra parkering og transport.
Utvalget har møte minst en gang i måneden. 

 

Vilkår

 • Du må ha legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå eller har store vanskeligheter med å bevege deg over korte avstander.

 • Det er viktig at du beskriver dine parkeringsbehov ved bosted, arbeid eller i forbindelse med regelmessige aktiviteter, som for eksempel legebesøk, fysioterapi, kontroller hos spesialist eller sykehus i forbindelse med din medisinske tilstand. Kommunen foretar en helhetlig vurdering av søknaden. I den helhetlige vurderingen inngår både omfanget av parkeringsbehovet, hvor vanskelig det vil være å klare seg uten parkeringstillatelse og hvilken nytte parkeringstillatelsen gir i forhold til aktuelle alternativer til parkeringstillatelse.

 • Husk å søke om fornying i god tid,det er 6 - 8 uker behandlingstid. Inntil ny søknad er behandlet må du parkere på ordinære plasser og betale.

Målgruppe

 • Personer som ikke kan gå eller som har store vansker med å bevege seg over noen lengde.
 • De må også ha et konkret parkeringsbehov på navngitte steder der det ikke kan benyttes ordinære parkeringsplasser. 

Opplysninger og grenser på kartet er kun for orientering og det kan forventes avvik. Man må alltid forholde seg til gjeldende skiltregulering.

Søknadsskjema

 Hva forventes av deg
 • Du/din representant skaffer nødvendig dokumentasjon og besvarer henvendelser fra oss.
 • Du gir korrekte opplysninger
Hva kan du forvente av tjenesten
 • Vi tildeler tjenester etter ditt individuelle behov.
 • Behovet for tjenester blir fortløpende vurdert i samråd med deg, eventuelt verge og/eller pårørende.
 • Tillatelsen gir deg rett til å parkere på offentlig skiltet og reservert parkeringsplass uten at du betaler avgift. 
 • Du får vanligvis tillatelse for to til fem år.

 

Aktuelt lovverk
 • Forskrift om parkering for forflytningshemmede
 • Forvaltningsloven
 •  
 • Nye bestemmelser angående maksimal tid ($64)
  I dag kan forflytningshemmede med parkeringstillatelse stå ubegrenset på plasser med skiltet tidsbegrensning for 30 min og mer. 
  Under 30 min. må de forholde seg til tidsbegrensningen.

 • Fra 01.01.21 trer den nye bestemmelsen i kraft som sier at  ved skiltet tidbegrensning på 30 minutter eller mer kan de stå inntil dobbel tid. Skiltet tidsbegrensning på særskilt avsatte plasser for forflytningshemmede med parkeringstillatelse må som tidligere respekteres etter sin ordlyd.
 •  Merk at det for andre ikke lenger er tillatt å benytte plasser skiltet for forflytningshemmde til av/pålessing, de kan nå kun  benyttes til av/påstigning.

 Kontaktinformasjon

      Parkering og transport 

Du kan alltid ta kontakt med Servicetorget 69 30 60 00 Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Sist oppdatert: 23. februar 2021

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Åpningstider Servicetorget
Mandag - fredag 09.00–16.00
15. mai - 15. sept (sommertid) 09.00–15.30
Sentralbordet åpner 7.30

Vis i kart

 

 


Se større kart

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.