Min side Meld fra
Kontakt oss

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede kalles også HC-kort. Kan du ikke gå eller har store vanskeligheter med å bevege deg, har du anledning til å søke HC-kort. Det er krav om en legeerklæring som dokumenterer din helsesituasjon.

Parkeringstillatelse er ikke ment som en økonomisk støtteordning. Kostnader tilknyttet bruk av motorvogn eller parkering vektlegges ikke ved vurdering av søknaden.

Vi anbefaler at du prøver appen Fredrikstad P dersom du har mulighet til det. Dette vil kunne spare deg for å måtte gå frem- og tilbake mellom betalingsautomat og motorvogn.

Krav til deg som søker

Dette er kravene for å få en gyldig parkeringstillatelse:

 • Du må ha en legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå, eller har store vanskeligheter med å bevege deg over korte avstander.
 • Du må dokumentere et særlig behov for parkeringslettelse på ett eller flere konkrete steder, hvor du ikke har mulighet til å benytte det vanlige parkeringstilbudet. Dette kan for eksempel være ved bosted, arbeid, lege, sykehus, behandlingssteder eller lignende.

Hvis du tidligere har fått innvilget parkeringstillatelse og denne har gått ut, kan du søke på nytt. Husk å søke minst tre måneder før vedtaket ditt går ut, det er normalt inntil 8 ukers behandlingstid fra vi har mottatt all dokumentasjon.

Hvor kan du parkere med HC-kort?

Har du HC-kort, kan du parkere på:

 • Offentlige parkeringsplasser som er reservert for forflytningshemmede.
 • Avgiftsbelagte offentlige parkeringsplasser uten å betale avgift.
 • Parkeringsplasser som er skiltet med tidsbegrensning fra 30 minutter og oppover kan du stå inntil dobbelt så lenge som skiltet tilsier. Dette gjelder ikke der det er skiltet med tidsbegrensing på parkeringsplasser for forflytningshemmede.
 • I soner hvor det er beboerparkering eller avtaleparkering.

Husk at kortet alltid må ligge synlig i frontruta.

Slik søker du HC-kort

Husk at du må søke om fornyelse i god tid før vedtaket går ut. 

Her finner du søknadsskjema og legeerklæring. Du kan søke enten elektronisk eller på papir.


Dette må du legge ved søknaden:

 • Foto i passbildestørrelse med navnet ditt påskrevet på baksiden.
 • Kopi av førerkort (begge sider) dersom du søker som sjåfør.
 • Legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå, eller har store vanskeligheter med å bevege deg over noen lengde. Legeerklæringen må si noe om
  - diagnose
  - gangevne i meter med- og uten hjelpemidler
  - du bruker og ev. hvilke hjelpemidler du bruker og hvor ofte disse er i bruk.

Søker du på papir, kan du levere søknaden i skranken på rådhuset, eller sende den til Fredrikstad kommune, Postboks 1405, 1602 Fredrikstad.

Elektronisk innsending av dokumenter i etterkant kan gjøres via sikker innsending.

Søknad om HC-kort for institusjoner

Ulike institusjoner kan søke HC-kort ved å sende inn et søknadsskjema. Det er ikke krav om legeerklæring eller bilde.

Vår saksbehandling

Saksbehandlingstiden er normalt 6–8 uker. I tillegg kommer postgangen både ved innsending til oss og utsending fra oss.

Du vil i løpet av tre uker få et midlertidig svar hvor det står når du kan forvente å få et svar på søknaden. Der vil vi også be deg sende oss ev. manglende dokumentasjon og saksbehandlingstiden starter, når all dokumentasjon er mottatt.

Fritak i bomringen

Har du et gyldig vedtak, kan du be om fritak i bomringen. Det må du søke om hos Vegfinans.

Tap av kort

Har du et gyldig HC-kort, og har mistet eller blitt frastjålet det? Da må du så snart du oppdager det melde det til oss.

Dødsfall

Har innehaver av et HC-kort gått bort, skal pårørende levere inn kortet til oss. Kortet kan leveres til

 • rådhuset, Nygaardsgata 16
 • parkering og transport, Ferjestedsveien 2
 • Fredrikstad kommune, postboks 1405, 1602 Fredrikstad

Klage

Får du avslag kan du klage. Du vil finne informasjon om dette i avslagsbrevet.

Sist oppdatert: 13. mai 2024