Min side Meld fra
Kontakt oss

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede kalles også HC-kort. Kan du ikke gå eller har store vanskeligheter med å bevege deg, har du anledning til å søke HC-kort. Det er krav om en legeerklæring som dokumenterer din helsesituasjon.

Parkeringstillatelse er ikke ment som en økonomisk støtteordning. Kostnader tilknyttet bruk av motorvogn eller parkering vektlegges ikke ved vurdering av søknaden.

Vi anbefaler at du prøver appen Fredrikstad P dersom du har mulighet til det. Dette vil kunne spare deg for å måtte gå frem- og tilbake mellom betalingsautomat og motorvogn.

Dette informasjonsskrivet kan du lese før du søker

Krav til deg som søker

Dette er kravene for å få en gyldig parkeringstillatelse:

 • Du må ha en legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå, eller har store vanskeligheter med å bevege deg over korte avstander.
 • Du må dokumentere et særlig behov for parkeringslettelse på ett eller flere konkrete steder, hvor du ikke har mulighet til å benytte det vanlige parkeringstilbudet. Dette kan for eksempel være ved bosted, arbeid, lege, sykehus, behandlingssteder eller lignende.

Les mer i Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 

Hvis du tidligere har fått innvilget parkeringstillatelse og denne har gått ut, kan du søke på nytt. Husk å søke minst tre måneder før vedtaket ditt går ut, det er normalt inntil 8 ukers behandlingstid fra vi har mottatt all dokumentasjon.

Hvor kan du parkere med HC-kort?

Har du HC-kort, kan du parkere

 • på offentlige parkeringsplasser som er reservert for forflytningshemmede
 • på avgiftsbelagte offentlige parkeringsplasser uten å betale avgift
 • på parkeringsplasser som er skiltet med tidsbegrensning fra 30 minutter og oppover kan du stå inntil dobbelt så lenge som skiltet tilsier. Dette gjelder ikke der det er skiltet med tidsbegrensing på parkeringsplasser for forflytningshemmede
 • i soner hvor det er beboerparkering eller avtaleparkering.

Husk at kortet alltid må ligge synlig i frontruta.

Slik søker du HC-kort

Husk at du må søke om fornyelse i god tid før vedtaket går ut. Vi har for tiden inntil 16 ukers saksbehandlingstid.

Her finner du søknadsskjema og legeerklæring. Du kan søke enten elektronisk eller på papir.


Dette må du legge ved søknaden:

 • Foto i passbildestørrelse (NB: ikke kopi av passet) med navnet ditt påskrevet på baksiden.
 • Kopi av førerkort (begge sider) dersom du søker som sjåfør.
 • Legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå, eller har store vanskeligheter med å bevege deg over noen lengde. Legeerklæringen må si noe om
  - diagnose
  - gangevne i meter med- og uten hjelpemidler
  - du bruker og ev. hvilke hjelpemidler du bruker og hvor ofte disse er i bruk

Søker du på papir, kan du levere søknaden på servicetorget, eller sende den til Fredrikstad kommune, Postboks 1405, 1602 Fredrikstad.

Vår saksbehandling

Vi har inntil 16 ukers saksbehandlingstid for søknader om HC-kort. I tillegg kommer postgangen både ved innsending til oss og utsending fra oss.

Du vil i løpet av tre uker få et midlertidig svar hvor det står når du kan forvente å få et svar på søknaden. Der vil vi også be deg sende oss ev. manglende dokumentasjon og saksbehandlingstiden starter, når all dokumentasjon er mottatt.

Klage

Får du avslag kan du klage. Du vil finne informasjon om dette i avslagsbrevet.

Kontakt oss

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Åpningstider Servicetorget
Mandag - fredag 09.00–16.00
15. mai - 15. sept (sommertid) 09.00–15.30
Sentralbordet åpner 7.30

Vis i kart

 

 


Se større kart

 

Sist oppdatert: 14. juli 2022

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Åpningstider Servicetorget
Mandag - fredag 09.00–16.00
15. mai - 15. sept (sommertid) 09.00–15.30
Sentralbordet åpner 7.30

Vis i kart

 

 


Se større kart