Min side Meld fra
Kontakt oss

Avtaleparkering (soneparkering)

Bor du i et område av Fredrikstad hvor det er avtaleparkering, må du betale for å parkere. Avtaleparkering er et virkemiddel for å opprettholde et godt bomiljø i områdene rundt sentrum.

Hva er avtaleparkering eller soneparkering?

Avtaleparkering er innført for områder eller strekninger der parkering for beboere skal prioriteres foran andre grupper. Dette er som regel i områder hvor eiendommene ikke har nødvendig antall parkeringsplasser på egen eller leid grunn.

Avtaleparkering er et bomiljøtiltak og et viktig virkemiddel for å opprettholde et godt boligmiljø i de sentrumsnære områdene.

Området er skiltet ved alle innkjøringsveier til sonen, altså ikke i hver gate.
Tidspunkt for når reguleringen gjelder står på de enkelte skiltene, og er ulik i de enkelte områdene. Utenom disse tidene kan alle bruke parkeringsplassene.

Du kan ikke parkere på plasser med avgiftsparkering.

Hvordan kjøper jeg en avtale?

Du kjøper en avtale på parkeringsportalen. Logg inn med ID-porten. Her kan du også registrere deg som ny bruker.

Du kan også kjøpe avtale i skranken på rådhuset.

Hva koster en avtale?

Avtaleparkering er vilkårsparkering og du må betale før du kan parkere.

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2024:

 • Avtaleparkering i boligsone (boligsoneparkering), pr. avtale pr. år: kr. 1500
 • Det blir ikke dyrere å kjøpe avtale for kortere periode enn 1 år. Du betaler for antall dager. Månedsprisen blir da ca. 125 kroner (ca. 208 kroner for næring). Du kan ikke kjøpe for kortere tid enn 1 mnd. 
 • Næringsvirksomhet i boligsone, per avtale per år: kr. 2500

Du kan kjøpe avtaleparkering for kortere perioder, men minimum for en måned. Du kan kun kjøpe avtaleparkering for inneværende år. 

 Du må vise følgende dokumentasjon:

 • vognkort og førerkort
 • kjøpekontrakt eller husleiekontrakt hvis du ikke har folkeregistrert adresse i sonen
 • firmaattest (næringsdrivende og håndverkere). Du kan kjøpe en avtale pr. organisasjonsnummer.

Du kan laste opp aktuell dokumentasjon i parkeringsportalen.

Du kan også kjøpe parkeringsavtale hos innbyggerdialog. Da må avtalen betales med bankkort (kontantkort) eller vipps.

Vilkår for avtaleparkering

Du kan kjøpe en avtale hvis du

 • har folkeregistrert adresse i sonen
 • leier en bolig og har gyldig leiekontrakt
 • driver næringsvirksomhet med adresse i sonen
 • er håndverker eller omsorgsarbeider

Du kan ikke kjøpe avtale for campingvogn eller tilhenger, de kan ikke parkeres på offentlig vei eller plass.

Registreringsnummeret på kjøretøyet blir kontrollert av trafikkbetjentene for å sjekke om det er betalt for parkeringen.

Du må følge trafikkreglene eller øvrige parkeringsbestemmelser der du parkerer. Du må være oppmerksom på at det kan skje endringer av soner og trafikkreguleringer.

Parkering forbudt-soner

I parkering forbudt-soner er det bare lov til å parkere på plasser som er skiltet med en P. I kartet nedenfor er parkering forbudt-sonene markert med rød farge.

Disse områdene er regulert til parkering forbudt-soner:

 • Hele sentrum, her er det ingen avtaleparkering. Bor du i sentrum må du tegne autopark leieavtale i p-hus i P-appen.
 • Gamlebyen, her er enkelte strekninger skiltet for beboere med avtale. Beboere og næringsdrivende som har inngått avtaleparkering i Gamlebyen kan fra 7. juli 2023 parkere på kommunale parkeringsplasser med avgiftsparkering i Gamlebyen, i tillegg til parkeringsplassene som er reservert for beboere.
 • Blomsterberget, her er enkelte strekninger skiltet for beboere med avtale.
 • Sellebakk sentrum, her er det ingen avtaleparkering.
 • Glemmen kirke, her er plassen foran kirken regulert som parkering forbudt sone.

Kart over soner for avtaleparkering

Opplysninger og grenser på kartet er kun for orientering og det kan forventes avvik. Man må alltid forholde seg til gjeldende skiltregulering.

Sist oppdatert: 14. desember 2023