Avtaleparkering (soneparkering)

Kort fortalt

Bor du i et område av Fredrikstad hvor det er avtaleparkering, må du betale for å parkere.

Avtaleparkering er et virkemiddel for å opprettholde et godt bomiljø i områdene rundt sentrum.
Du kjøper en avtale ved å logge inn på parkeringsportalen
Her kan du også registrere deg som ny bruker.

Oppskrift på publikumsportalen.pptx

Du kan også kjøpe avtale på Servicetorget.

 

Hva er avtaleparkering eller soneparkering?

Avtaleparkering er innført for områder eller strekninger der parkering for beboere skal prioriteres foran andre grupper. Dette er som regel i områder hvor eiendommene ikke har nødvendig antall parkeringsplasser på egen eller leid grunn.

Avtaleparkering er et bomiljøtiltak og et viktig virkemiddel for å opprettholde et godt boligmiljø i de sentrumsnære områdene.

Området er skiltet ved alle innkjøringsveier til sonen, altså ikke i hver gate.
Tidspunkt for når reguleringen gjelder står på de enkelte skiltene, og er ulik i de enkelte områdene. Utenom disse tidene kan alle bruke parkeringsplassene.

Du kan ikke parkere på plasser med avgiftsparkering.

Hva koster en avtale?

Avtaleparkering er vilkårsparkering og du må betale før du kan parkere.

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2021:

 • Avtaleparkering i boligsone (boligsoneparkering), per kort per år:  kr 1 400 
 • Næringsvirksomhet i boligsone, per kort per år:  kr 2 200

 Du må vise følgende dokumentasjon:

 • vognkort og førerkort
 • kjøpekontrakt eller husleiekontrakt hvis du ikke har folkeregistrert adresse i sonen
 • firmaattest (næringsdrivende og håndverkere). Du kan kjøpe en avtale pr. organisasjonsnummer.

Du kan laste opp aktuell dokumentasjon i parkeringsportalen.

Du kan også kjøpe parkeringsavtale på servicetorget. Da må avtalen betales med bankkort (kontantkort).

Her finner du fakturaoversikt.

Vilkår for avtaleparkering

Du kan kjøpe en avtale hvis du

 • har folkeregistrert adresse i sonen
 • leier en bolig og har gyldig leiekontrakt
 • driver næringsvirksomhet med adresse i sonen
 • er håndtverker eller omsorgsarbeider

Du kan ikke kjøpe avtale for campingvogn eller tilhenger, de kan ikke parkeres på offentlig vei eller plass.

Registreringsnummeret på kjøretøyet blir kontrollert av trafikkbetjentene for å sjekke om det er betalt for parkeringen.

Du må følge trafikkreglene eller øvrige parkeringsbestemmelser der du parkerer. Du må være oppmerksom på at det kan skje endringer av soner og trafikkreguleringer.

Her kan du lese hele reglementet for avtaleparkering.

Logg inn på publikumsportalen her.

Parkering forbudt-soner

Disse områdene er regulert til parkering forbudt-soner:

 • Hele sentrum, her er det ingen avtaleparkering. Bor du i sentrum må du tegne autopark leieavtale i p-hus i P-appen.
 • Gamlebyen, her er enkelte strekninger skiltet for beboere med avtale.
 • Blomsterberget, her er enkelte strekninger skiltet for beboere med avtale.
 • Sellebakk sentrum, her er det ingen avtaleparkering.
 • Glemmen kirke, her er plassen foran kirken regulert som parkering forbudt sone.

I parkering forbudt-soner er det bare lov til å parkere på plasser som er skiltet med en P. I kartet nedenfor er parkering forbudt-sonene markert med rød farge.

Kart over soner for avtaleparkering

Opplysninger og grenser på kartet er kun for orientering og det kan forventes avvik. Man må alltid forholde seg til gjeldende skiltregulering.

 Kontakt oss

 

      Parkering og transport 

Du kan alltid ta kontakt med Servicetorget 69 30 60 00 Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

 

Sist oppdatert: 23. februar 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.