Isegran, ny overgang og rehabilitering av tårnet

Veiforbindelsen over Nøkledypet mellom Kråkerøy og Isegran er i dårlig forfatning. Eksisterende stålkulvert skal fjernes og blir erstattet med en ny overgang og kulvert i betong.

Framdrift

Arbeidene med ny overgang starter 13. september og skal etter planen være ferdig i midten av desember 2021. 

Adkomst

Det blir etablert en midlertidig gangbru slik at gående og syklende har tilgang til Isegran i hele anleggsperioden. Se kartutsnitt her.  Adkomst til Isegran blir helt stengt for kjøretøy i perioden 11. oktober - 12. november. 

Hvis du skal til Isegran i de fem ukene som overgangen er stengt for kjøretøy, så har vi noen forslag her:

  • Vi oppfordrer de som kan om å gå eller sykle til Isegran.

  • Benytte byferga til Smertu. Byferga kjører på strekningen Gamlebyen – Smertu – Sentrum – Værste – Gressvik – Ålekilene. I tillegg har vi for tiden en ekstraferge som kjører på strekningen Gamlebyen – Smertu – Sentrum i forbindelse med at Kråkerøybrua er stengt.
    Vi stopper som vanlig også på Isegran for forflytningshemmede og større grupper etter avtale med fergefører. Rutetider: www.fredrikstad.kommune.no/byferga

  • Fra fergestedet på Smertu kan du gå eller sykle til Isegran (ca. 200 meter).

  • Ta bussen og gå fra Kråkerøyveien (ca. 400 meter): Rutetider: www.ostfold-kollektiv.no

  • Det er gratis innfartsparkering bak KIWI og Shell i Storhaugveien (innkjøring fra Kråkerøyveien). Gå derfra til Isegran (ca. 800 meter). Du må laste ned og registrere parkeringen i kommunens parkeringsapp Fredrikstad P. Mer informasjon finner du her

Ny overgang

Den nye overgangen til Isegran blir omtrent som i dag og understøtter Isegrans historiske og kulturhistoriske verdier med et lavmælt og nøkternt uttrykk. Tilgangen til det populære rekreasjonsområdet blir som i dag.

Overgangen skal sikre tilgang for tung og omfangsrik transport ved arrangementer, for aktørene som holder til på Isegran, for nødetater og båttransport til båthavna. Den nye overgangen bevarer plante- og dyreliv og sikrer vanngjennomstrømningen i Nøkledypet.

Brannberedskap

Fredrikstad brann- og redningskorps vil ha tilgang til Isegran med ATV (firhjuling) eller tilsvarende. Midlertidig gangbru er merket med brunt felt på kartet og vil ha en bredde på to meter slik at adkomsten blir ivaretatt. I tillegg vil brannvesenet etter behov lagre nødvendig beredskapsutstyr/slukkeutstyr på Isegran.

Renovasjon

Fredag 8. oktober (uke 40) blir alle søppeldunker for restavfall tømt og flyttet til feltet som er merket rødt på kartet. Her skal dunkene stå frem til 15. november (uke 46). Entreprenøren som er engasjert i prosjektet har tatt på seg oppgaven og trille søppeldunkene over midlertidig gangbru for tømming. Restavfallsdunkene er derfor plassert samlet her fra 8. oktober til 15. november. Dunkene vil bli tømt på fredager kl. 09.00.

Eksisterende papirdunker blir stående der de er og blir tømt fredag 8. oktober og mandag 15. november. Det utplasseres i tillegg en midlertidig papircontainer fra 8. oktober til 15. november. Papircontaineren blir plassert ved grusveien til Isegran brygge/fergeleie.

Andre ulemper

Det blir anleggstrafikk, støv og støy fra anleggsmaskiner.
Vi beklager ulempene arbeidene medfører for berørte.

Sikkerhet i anleggsperioden

Området blir sikret på forskriftsmessig måte. Berørte oppfordres likevel til å være ekstra oppmerksomme og orientere barn om faremomenter ved anleggsområdet og anleggstrafikken.

Rehabilitering av tårnet

Rehabilitering av tårnet på Isegran var en gave til Fredrikstads befolkning i anledning byens 450-årsjubileum. Når den nye overgangen til Isegran er ferdig starter vi arbeidene med tårnet. Planlagt oppstart er i begynnelsen av januar og med ferdigstillelse i mars 2022. Vi kommer tilbake med mer informasjon når arbeidene med tårnet nærmer seg.

Kontaktpersoner

Prosjektledelse
Christine Fugland Halvorsen, prosjektleder
Fredrikstad kommune – Prosjektutvikling
tlf. 902 99 216
e-post: chihal@fredrikstad.kommune.no

Entreprenør
Bjørn Karstensen, anleggsleder
Park & Anlegg
tlf. 917 27 227
e-post: bjorn.karstensen@park-anlegg.no

Informasjon

Dagens overgang til Isegran

 

Sist oppdatert: 15. september 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.