Min side Meld fra
Kontakt oss

Særskilt språkopplæring

Elever med annet morsmål enn norsk eller samisk kan få tilbud om særskilt norskopplæring inntil de har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen. Nyankomne og andre minoritetselever med svært begrensede norskkunnskaper, kan også ha rett til tospråklig fagopplæring. Ønsker du å søke, må du kontakte skolen din.

Saksbehandling

Skolen skal kartlegge hvilke kunnskaper du har i norsk før det blir gjort et vedtak om særskilt språkopplæring. Slik kartlegging skal også skje underveis i opplæringen for å finne ut om du kan tilstrekkelig norsk til å følge den vanlige undervisningen.

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til skolen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen.

Dersom avgjørelsen opprettholdes, blir saken sendt videre til Statsforvalteren (for elever i grunnskolen) som avgjør.

Har du spørsmål?

Ønsker du å snakke med noen, kan du kontakte skolen du tilhører.

 

Sist oppdatert: 23. september 2022