Min side Meld fra
Kontakt oss

Samisk opplæring

Samiske barn (barn av foreldre som står i eller her rett til å stå i samemanntallet) har rett til å få opplæring i samisk uansett hvor de bor.

Hva innebærer retten?

  • elevene (foresatte) får velge hvilket samisk språk de skal ha opplæring i, – nordsamisk, lulesamisk eller sørsamisk
  • på barneskolen er det foreldre/foresatte som avgjør om barna skal lære seg samisk, mens det er ungdommen selv som bestemmer dette fra og med 8. trinn.
  • undervisning i faget følger læreplanverket Kunnskapsløftet 
  • skoleeier må tilby alternativ opplæring (for eksempel fjernundervisning) dersom det ikke finnes egnet personale
  • elevene kan velge samisk som første eller andre språk
  • elevene er fritatt fra fremmedspråk/språklig fordypning, men har rett til å velge en slik fordypning dersom de ønsker det (på ungdomstrinnet).

Slik søker du

Ta kontakt med skolen din i god tid før skolestart, før 1.april.

Skolen trenger å vite

  • hvilket samisk språk det ønskes opplæring på
  • om dere ønsker opplæring i samisk som førstespråk eller andrespråk

Du søker om opplæring på samisk på dette skjemaet

Opplæringstilbudet

Samisk som førstespråk

Dette alternativet er for elever som kan samisk og har dette som hjemmespråk. Elever som har samisk som førstespråk, får den første lese- og skriveopplæringen på samisk. I norskfaget får de opplæring etter læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk. Førstespråket har flere undervisningstimer og læreplanen har større krav enn andrespråks læreplanen.

Det er mulig å velge to førstespråk, altså både samisk og norsk som førstespråk.
   

Samisk som andrespråk

Elever som har samisk som andrespråk, kan ha ulike forkunnskaper når de starter med samisk språkopplæring. For noen elever er samisk et helt nytt språk, mens andre kan noe samisk når de begynner på skole. Situasjonen for elever når det gjelder muligheter til å utvikle språket ved å høre og få bruke språket daglig i sitt nærmiljø, er også ulik. Derfor er læreplanen i samisk som andrespråk, bygd opp slik at den skal passe for elever med ulike forkunnskaper, for elever som har behov for å bruke noe lengre tid på innlæring av språket og for elever som starter med samisk på ulike årstrinn.

Mer informasjon

På  Utdanningsdirektoratets siderSametingets siderStatsforvalteren i Troms og Finnmark og i opplæringslovenskapittel 6 finner du mer informasjon om samisk opplæring og lovverket                                                                           

Har du spørsmål?

Ønsker du å snakke med noen, kan du kontakte skolen du tilhører.

Sist oppdatert: 23. september 2022