Min side Meld fra
Kontakt oss

Læring, undervisning og vurdering

Skolen må gi alle elever muligheter til læring og utvikling uavhengig av forutsetningene deres.Læreren skal legge til rette for en opplæring som ivaretar både fellesskap og hver enkelt elev, slik at elevene får best mulig utbytte av opplæringen.

Tilpasset opplæring

Tilpasset opplæring bygger på kunnskap om, og forståelse av, elevens ståsted og læreforutsetninger. Å tilpasse opplæringen betyr å tilrettelegge med varierte vurderingsformer, læringsressurser, læringsarenaer og læringsaktiviteter slik at alle får best mulig utbytte av opplæringen.

Vurdering for læring

Vurdering for læring er all vurdering og veiledning som gis underveis i opplæringen og som bidrar til å fremme læring. Begrepet Vurdering av læring brukes om prøver og oppgaver som gir informasjon om hva eleven kan på et gitt tidspunkt.

Dette har du rett til å få hjelp til

  • Du skal forstå hva du skal lære og hva som er forventet av deg.
  • Du skal få tilbakemeldinger som forteller deg om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen.
  • Du skal få råd om hvordan du kan forbedre seg.
  • Du skal være involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling.

Karriereveiledning og rådgivning

På den ungdomsskolen du går, skal det være et tilbud om rådgiving. Du skal få hjelp til å ta avgjørelser som gjelder din videre utdanning og ditt yrkesvalg (utdannings- og yrkesrådgiving).

Har du personlige problemer og vanskeligheter med å finne deg til rette på skolen, skal du også kunne få råd (sosial-pedagogisk rådgiving). Skolen kan eventuelt finne de riktige hjelpeinstansene og formidle kontakt med dem. Du og foreldrene dine skal få informasjon om at dette rådgivningstilbudet finnes. Avhengig av behovet ditt kan rådgivingen skje i gruppe eller individuelt. 

Veiledning

Som skoleeier har kommunen ansvar for at skolene gir elevene opplæring som er tilpasset eleven. Hvis du ikke får tilfredsstillende opplæring og nødvendig rådgiving, kan du henvende deg til Statsforvalteren, som fører tilsyn etter opplæringsloven.

Aktuelt lovverk

Opplæringsloven

Individuell vurdering i grunnskolen og i videregående opplæring

Har du spørsmål?

Ønsker du å snakke med noen, kan du kontakte skolen du tilhører.

Sist oppdatert: 23. september 2022