Min side Meld fra
Kontakt oss

For studenter

Her kan du finne informasjon om det å være student i Fredrikstad kommune.

Vi ønsker deg som student velkommen til Fredrikstad kommune. Det er viktig for oss at du som student trives og har godt utbytte av din studie- og praksistid i Fredrikstad.

Om Fredrikstad

Fredrikstad kommune befinner seg ved utløpet av Norges lengste elv, Glomma. Høgskolen i Østfold, avdeling Fredrikstad, ligger idyllisk på Kråkerøy-siden ved Vesterelva, som er Glommas vestre elveløp. Skolen holder til i de tidligere lokalene til FMV (Fredrikstad Mekaniske Verksted).

Ved studiested Fredrikstad, Kråkerøy tilbys utdanninger ved:

Med 83.000 innbyggere er Fredrikstad landets åttende største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har Fredrikstad et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Fredrikstad er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner du trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på én time og Gøteborg på vel to timer.

Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent. MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

SimFredrikstad

Høgskolen i Østfolds nye simulerings- og ferdighetssenter, SimFredrikstad, er en øvingsarena tilrettelagt for undervisning, tverrfaglig samarbeid, ferdighetstrening, simulering og egentrening. Senterets målgrupper er studenter og ansatte ved høgskolen i Østfold og alle ansatte i helse og velferd.

Kommunens ansatte benytter denne arenaen til for eksempel å gjennomføre fagdager og øve på praktiske prosedyrer der senterets fasiliteter og medisinsk tekniske utstyr blir benyttet. Sommervikarer og nyansatte i kommunen kan bli introdusert for senteret ved at introduksjonskursene holdes på SimFredrikstad.

Les mer her:

Attraktiv studentby

Fredrikstad kommune er sammen med Halden kommune med i prosjektet «Attraktiv studentby» hvor vi skal skape et studentmiljø som gjør at studenter trives og ønsker å bli boende i Fredrikstad eller Halden etter studiene.

Praksisplass i Fredrikstad kommune

Det er viktig for oss at du som student vil trives og ha godt utbytte av din praksistid i Fredrikstad. Våre interesser er felles. Som student ønsker du trolig så raskt som mulig å være en del av fellesskapet og lære mye. Som dine kolleger i praksis ønsker vi det samme. Vår felles målsetting er at du som ny, raskest mulig skal bli kjent med, trives og fungere sammen med oss i arbeidsmiljøet. Så håper vi du får en fin og lærerik praksisperiode hos oss.

Helsetjenester

I Fredrikstad sentrum er Helsestasjon for ungdom åpen for studenter opp til 25 år. Helsestasjonen ligger i Storgata 32.

Det kan være vanskelig å få en fastlege i Fredrikstad, ofte er det ventelister til fastlegene. Derfor kan det være lurt at du ikke sier opp fastlegen du har der du flytter fra. Imidlertid er det nå mange fine muligheter å holde kontakt med fastlegen på, slik at du kan få faste resepter + enkle konsultasjoner via e-konsultasjon, telefon eller video.

Ved akutte hendelser skal du henvende deg til legevakten. 

Fredrikstadhjelpa er et tilbud til alle over 16 år som sliter med lette til moderate utfordringer innen psykisk helse og rus/avhengighet. Åpningstid alle hverdager fra kl. 09–18, telefon 474 79 847. Tilbudet er gratis og du trenger ingen henvisning fra lege.

Rask psykisk helsehjelp er et tilbud til alle over 16 år, som har lette til moderate plager med ulike angstformer, depresjon, søvnvansker og/eller begynnende rusproblematikk. Telefon 404 33 067 eller e-post raskpsykiskhelsehjelp@fredrikstad.kommune.no Tilbudet er gratis og du trenger ingen henvisning fra lege.

Ring Overgrepsmottaket på 474 62 100 dersom du eller noen du kjenner har vært utsatt for seksuelt overgrep eller seksuell vold. Overgrepsmottaket er et tilbud til alle over 14 år som har vært utsatt for seksuelle overgrep. Tjenesten er gratis og har sykepleiere i døgnkontinuerlig beredskap. De har taushetsplikt og behandling er uavhengig av politianmeldelse. Tjenesten dekker hele Østfold.

Fritidstilbud og uteliv for studenter

Fredrikstad har et rikt og variert kulturliv. Søk i kalenderne og se hva som skjer i Fredrikstad. Oversikt over kulturarrangementer, politiske møter og aktiviteter i byen.

Kafeen på St.Croix-huset er et fint sted å sitte å jobbe eller møtes. St.Croix-huset frister med:

Gratis å leie rom på huset til øving/møter.
Studentpriser på vegetarbuffet: 130,- for middagsbuffet + dessert og kaffe, 90,- for lunsjbuffet + dessert og kaffe.
Studentpriser på arrangement og konserter (ulik pris fra gang til gang)

Jobb og karriere i Fredrikstad kommune

I Fredrikstad finnes det mange muligheter for jobb og karriere både under og etter studier. Her kan du finne ledige stillinger, og informasjon til deg som ønsker å skape din egen arbeidsplass.
Sjekk ledige stillinger på våre nettsider. Der blir alle utlyste stillinger i Fredrikstad kommune lagt ut, både heltids- og deltidsstillinger.

Leie av transportmidler

Bibliotekene i Fredrikstad låner ut elsykler. Hovedbiblioteket har fem bysykler, som utover våren suppleres med fem hybridsykler. Syklene MÅ hentes og leveres på hovedbiblioteket.

Studentrabatter

Miljø

Fredrikstads hovedmål for klima og energi:

Innen 2030 skal klimagassutslippene være redusert med minst 60 prosent, sammenliknet med 2016.
Fredrikstad skal bidra til at Østfold-regionen oppnår netto null klimagassutslipp innen 2050 ved både kraftig å redusere utslippene og øke CO2-opptakene i Fredrikstad.
Fredrikstad skal bidra til å oppnå det globale lavutslippssamfunnet innen 2050.

Too good to go i Fredrikstad

Sjekk ut appen der du kan finne ulike butikker som selger mat til en redusert pris, heller enn å kaste maten.

Kontaktperson i Fredrikstad kommune

Sandra Marie Andersen
Mob: 993 98 453
Tel: 69 30 56 85
E-post: saiand@fredrikstad.kommune.no  

Sist oppdatert: 21. juli 2023