Permisjon/fritak fra undervisningen

Kort fortalt

Skolen vil vurdere om det er forsvarlig å gi permisjon. Det er ikke tillatt å gi permisjon ut over to uker om gangen.

Elever som hører til et trossamfunn utenfor Den norske kirke, har rett til permisjon på trossamfunnets helligdager. Foreldrene må sørge for nødvendig undervisning i permisjonstiden slik at eleven kan følge med i den vanlige undervisningen når hun eller han er tilbake.
Mer informasjon om religion, livssyn og etikk

Søknad om permisjon 
 

Gå til søknad om permisjon     
  
Tjenesten krever pålogging med ID-porten, søknaden vil du kunne mellomlagre og gjenfinne på min side.

Her finner du kommunale retningslinjer for permisjon fra opplæringen

Saksbehandling

Skolen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til skolen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder skolen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Flere spørsmål og svar om skole

På denne siden finner du ofte stilte spørsmål og svar om skole.

Kontakt oss

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Åpningstider Servicetorget

Begrenset åpningstid pga korona

Mandag - fredag 

12.00–15.00

15. mai - 15. sept (sommertid)

12.00–15.00

Sentralbordet åpner 7.30

Vis i kart

 

 


Se større kart

Sist oppdatert: 13. mars 2019

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.