Min side Meld fra
Kontakt oss

Permisjon fra undervisningen

Du har anledning til å søke om permisjon fra undervisningen for barnet ditt. Du må søke i god tid før permisjonen starter. Permisjon kan bare innvilges for inntil to uker (10 skoledager) til sammen i et skoleår. Skolen vil vurdere om det er forsvarlig å gi permisjon.
Elever som hører til et trossamfunn utenfor Den norske kirke, har rett til permisjon på trossamfunnets helligdager.
 
Dersom du ønsker å ta barnet ditt ut av skolen lengre enn 10 dager, eller barnet ikke kommer tilbake etter 10 dager, regnes dette som udokumentert fravær. Eleven skal da meldes ut av skolen. En tildelt plass ved en av kommunens forsterkede opplæringsarenaer faller bort, og barnet vil skrives inn på nærskolen sin når dere kommer tilbake.
 

Søke permisjon

Du må søke permisjon fra undervisningen i Vigilo i en nettleser (ikke i Vigilo-appen). Logg deg inn med ID-porten.

 

Sånn søker du permisjon
 • Logg inn i Vigilo.
 • Velg Fredrikstad kommune
 • Logg inn med ID-porten. Dersom du ikke kan bruke ID-porten må du ta kontakt med skolen for hjelp.
 • Velg foreldreportalen.
 • Velg søknader i menyen (på venstre side), klikk på permisjonssøknad.
 • Velg skole dersom du har barn tilknyttet flere skoler.
 • Merk barn ved skolen som søknaden skal være gjeldende for. Klikk neste.
 • Velg permisjonsgrunn, legg til ev. begrunnelse for permisjonen (unngå å skrive sensitiv informasjon) og klikk neste.
 • Se gjennom søknadens oppsummering, bekreft og send inn.

Etter at du har søkt

 • Etter at søknaden er sendt inn vil du motta bekreftelse på søknaden på mail.
 • Dersom du ønsker kan du redigere søknaden eller slette den.
 • Når permisjonssøknaden er behandlet, vil søknaden oppdateres med et vedtak om at søknaden er godkjent eller avslått. Du vil også motta mail om at du kan sjekke status på søknaden i Vigilo. Vedtaket sendes også pr. brev.

Foreldrene må sørge for nødvendig undervisning i permisjonstiden slik at eleven kan følge med i den vanlige undervisningen når hun eller han er tilbake.

Saksbehandling

Skolen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til skolen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres.

Opprettholder skolen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren i Oslo og Viken som avgjør om klagen skal tas til følge.

 

Spørsmål og svar om skole

Sist oppdatert: 06. desember 2023