Min side Meld fra
Kontakt oss

Permisjon/fritak fra undervisningen

Kort fortalt

Du har anledning til å søke om permisjon fra undervisningen for barnet ditt. Du må søke i god tid før permisjonen starter.

Permisjon kan bare innvilges for inntil to uker (10 skoledager) til sammen i et skoleår. Skolen vil vurdere om det er forsvarlig å gi permisjon.

Her finner du kommunale retningslinjer for permisjon fra opplæringen.

Elever som hører til et trossamfunn utenfor Den norske kirke, har rett til permisjon på trossamfunnets helligdager. Du får mer informasjon på denne siden religion, livssyn og etikk

Foreldrene må sørge for nødvendig undervisning i permisjonstiden slik at eleven kan følge med i den vanlige undervisningen når hun eller han er tilbake.

Slik søker du

For å søke permisjon fra undervisningen, må du logge deg inn på Vigilo.no i en nettleser. Du kan ikke søke permisjon gjennom Vigilo-appen på telefon. Du må benytte bank-ID for pålogging:

 • Logg inn i Vigilo.
 • Velg Fredrikstad kommune
 • Logg inn med ID-porten. Dersom du ikke kan bruke ID-porten må du ta kontakt med skolen for hjelp.
 • Velg foreldreportalen.
 • Velg søknader i menyen (på venstre side), klikk på permisjonssøknad.
 • Velg skole dersom du har barn tilknyttet flere skoler.
 • Merk barn ved skolen som søknaden skal være gjeldende for. Klikk neste.
 • Velg permisjonsgrunn, legg til ev. begrunnelse for permisjonen (unngå å skrive sensitiv informasjon) og klikk neste.
 • Se gjennom søknadens oppsummering, bekreft og send inn.

Etter at du har søkt

 • Etter at søknaden er sendt inn vil du motta bekreftelse på søknaden på mail.
 • Dersom du ønsker kan du redigere søknaden eller slette den.
 • Når permisjonssøknaden er behandlet, vil søknaden oppdateres med et vedtak om at søknaden er godkjent eller avslått. Du vil også motta mail om at du kan sjekke status på søknaden i Vigilo. Vedtaket sendes også pr. brev.

Saksbehandling

Skolen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til skolen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen.

Opprettholder skolen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren i Oslo og Viken som avgjør om klagen skal tas til følge.

Flere spørsmål og svar om skole

På denne siden finner du ofte stilte spørsmål og svar om skole.

Kontakt oss

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Åpningstider Servicetorget
Mandag - fredag 09.00–16.00
15. mai - 15. sept (sommertid) 09.00–15.30
Sentralbordet åpner 7.30

Vis i kart

 

 


Se større kart

Sist oppdatert: 16. mars 2022