Min side Meld fra
Kontakt oss

Elevråd

Alle skoler i Fredrikstad kommune har et elevråd. Elevrådet er en viktig arena som gir elevene mulighet til påvirkning i saker de er opptatt av. Det er litt ulikt hvor mange representanter som sitter i elevrådet, men det vanligste er at man har en representant fra hver klasse, fra 4.-10. klasse. I Elevrådshåndboka finnes mange gode tips til hvordan man kan samarbeide godt og få til bra ting i elevrådet.

Hvis du som er elev har noe du vil ta opp med elevrådet, kan du snakke med den som er elevrådsrepresentant i klassen din. Hvis du ikke vet hvem det er, kan du snakke med læreren din.

I skolenes læreplan står det at skolen skal være et sted der barn og unge opplever demokrati i praksis. De skal erfare at de blir lyttet til i skolehverdagen, at de har reell innflytelse, og at de kan påvirke det som angår dem. I Fredrikstad har vi laget en egen hovedavtale for elevdemokrati  som skal hjelpe skolene til å jobbe med dette på en god måte.

Elev-, lærling- og mobbeombudene skal passe på at rettighetene til barn og unge blir ivaretatt. Mer informasjon om ombudene finnes på siden elevombudene.no

Sist oppdatert: 31. mai 2023