Eksamen og elevvurdering

Kort fortalt

Tilrettelegging til eksamen

Elever som av en eller annen grunn trenger særskilt tilrettelegging eller utvidet tid til gjennomføring av skriftlig eksamen kan søke om dette. Rektor vil behandle søknaden og fatte vedtak om tilpasningen. Dette vil være et enkeltvedtak, hvor dere vil få klagerett. Dersom klagen ikke tas til følge vil saken oversendes Fylkesmannen til endelig behandling.

Målgruppe

  • Elever i grunnskolen
  • Foreldre til umyndige elever

Karakterer og klagerett

Du kan klage på alle karakterer som skal stå på vitnemålet. Det gjelder:

  • standpunktkarakterer
  • eksamenskarakterer
  • karakter i orden og oppførsel

Fristen for å klage på skriftlige eksamenskarakterer og standpunktkarakterer er ti dager fra gitt karakter. Innenfor klagefristen kan du kreve begrunnelse for karakterer i fag der det fastsatt standpunktkarakter. På muntlig eksamen kan du bare klage på formelle feil som har betydning for karakterer.

Veiledning

Klagen må være skriftlig. Den må underskrives av deg som klager eller av den som du har gitt fullmakt. Oppgi det vedtaket som du klager på. Du bør begrunne klagen, men det er ikke nødvendig hvis du klager på en skriftlig eksamenskarakter. Klagen sender du til den skolen der du er elev.

Søknadsskjema

Søknadsskjema

Saksbehandling

Skolen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Resultatet av klagebehandlingen kan føre til at karakteren blir stående eller at den blir satt opp eller ned. For muntlig eksamen spesielt gjelder at hvis du får medhold, så skal karakteren annulleres og du har rett til å gå opp til ny eksamen.

Flere spørsmål og svar om skole

På denne siden finner du ofte stilte spørsmål og svar om skole.

Aktuell lovtekst

Forskrift til opplæringsloven; eksamen grunnskole

Kontakt oss

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Åpningstider Servicetorget

Begrenset åpningstid pga korona

Mandag - fredag 

12.00–15.00

15. mai - 15. sept (sommertid)

12.00–15.00

Sentralbordet åpner 7.30

Vis i kart

 

 


Se større kart

Sist oppdatert: 09. mai 2016

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.