Min side Meld fra
Kontakt oss

SFO - skolefritidsordning

Skolefritidsordning (SFO) er et tilbud før og etter skoletid til elever i 1. til 4.klasse, og til elever med spesielle behov i 1. til 7.klasse. Eleven må være bosatt i kommunen og innmeldt ved en skole.

Hvordan søker jeg?

Fra 1.mars kan du søke om plass på SFO.

Frist for å melde nye barn inn på SFO er 1. april for oppstart i august. For 1. trinnselevene slutter barnehageåret 31. juli, og skoleåret starter 1. august. SFO kan starte tidligere for 2.-4. trinn. 

Slik gjør du:

 • Logg inn med ID-porten
 • Klikk på Foreldreportal, og velg deretter søknader, søk SFO-plass.

Du kan ikke bruke nettleseren Explorer. Du kan heller ikke søke SFO-plass inne i Vigilo-appen.

Endre eller si opp plassen

Du kan søke om hel plass, halv plass, morgenplass og ettermiddagsplass. Halv plass er 10 hele dager pr. mnd. Ettermiddagsplass er ettermiddag hver dag.

Det kan være ulikt tilbud fra skole til skole. Du må avtale endring av plass med skolen før begynnelsen på neste måned.

Du kan si opp plassen med minst 1 mnd. varsel. Det er to oppsigelsesdatoer, den 1. og 15. hver måned. Du må betale full pris i oppsigelsestiden.

Du kan ikke si opp plassen, eller endre oppholdstiden ned, etter 1 mars, med unntak av flytting fra kommunen.

Sier du opp 1. mars eller tidligere, må barnet slutte senest 31.mars. Ellers må du betale til og med 30.juni. Dette gjelder også hvis du reduserer oppholdstiden.

Trenger du hjelp? Da kan du lese denne veilederen, eller ta kontakt med SFO-leder på den skolen barnet ditt går.

Hva koster SFO-plassen?

SFO i Fredrikstad kommune opererer med fire ulike plassalternativer:

 • hel plass
 • ettermiddagsplass
 • halv plass 
 • morgenplass

Fra skolestart høsten 2024 vil det være 12 timer gratis SFO både for 1., 2. og 3. trinn.

Det innebærer at halv plass defineres som

 • hele dager annenhver uke
 • 2 dager + 3 dager annenhver uke
 • 10 dager pr. mnd som avtales før måneden starter

Det er ikke søskenmoderasjon.

Det er mulig å søke reduksjon for lavinntektsfamilier, se informasjon under.

Hva koster tjenesten?

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2024.

Det er mulig å søke reduksjon for lavinntektsfamilier.

Type plass

Satser for 1. og 2. trinn. Det innføres 12 timers gratis SFO for 3.trinnselever høsten 2024.

 • Heltidsplass: kr. 1 676 pr. mnd.
 • Ettermiddagsplass: kr. 1005 pr. mnd. 
 • Halvtidsplass og morgenplass: 0

Det er innført 12-timer gratis SFO for 1 og 2. trinnselever. Du betaler 11 mnd. per år, juli er betalingsfri. 

Satser for 3. og 4. trinn:

 • Heltidsplass: kr 3 352 pr mnd.
 • Ettermiddagsplass. kr 2 681 pr mnd.   
 • Halv plass: kr 1 676 pr mnd. 
 • Morgenplass: kr 1 341 pr mnd.

Du betaler 11 mnd. per år, juli er betalingsfri. 

Matpenger 1. - 4. trinn:
Du betaler matpenger i tillegg til plassen

 • Heltidsplass: kr 250 pr. mnd.
 • Ettermiddagsplass: kr 250 pr. mnd.
 • Halv plass: kr 170 pr. mnd.  

Ekstra oppholdsdager:
For barn med deltidsplass, gis det tilbud om ekstra oppholdsdager i ferier.

 • Heltidsplass, sats per dag: kr 230
 • Ettermiddagsplass, sats per dag: kr 172
 • Morgenplass, sats per dag: kr 115

Reduksjon på grunn av lav inntekt
Husholdninger med en samlet inntekt under 614 533 kroner pr. år kan søke om redusert foreldrebetaling til 6 prosent av skattepliktig bruttoinntekt + matpenger (uavhengig av type plass).

Andre bestemmelser
Kostnader ved at barn blir for sent hentet i skolefritidsordningen betales med 250 kroner per barn per påbegynte halvtime, jf. vedtektenes § 4, Foreldrebetaling.

Oppsigelse og permisjon

Reduksjon i foreldrebetalingen

Har du søkt og fått tildelt plass ved oppstart til nytt skoleår, betaler du fra 1.august. Ellers i året betaler du fra den datoen barnet er tildelt plass.

Søknadsfrist for å få reduksjon i foreldrebetalingen fra og med august er 1. juni.

Sånn søker du reduksjon 
 • Bruk nettleseren Google Chrome
 • Gå inn på https://vigilo.no/fredrikstad/
 • Logg inn med ID-porten
 • Her ser du dine barn med plass i barnehage eller SFO/skole
 • Klikk på navnet ditt, eller klikk søknad om redusert betaling.

Se også veiledning på Vigilo hjelpesenter

Oppstart av nytt skoleår

Ved oppstart av nytt skoleår, tildeles og betales det for plassen fra 1. august. Ellers i året, betales det fra den dato barnet er tildelt plass.

Betaling og åpningstider

Hva koster tjenesten?

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2024.

Det er mulig å søke reduksjon for lavinntektsfamilier.

Type plass

Satser for 1. og 2. trinn. Det innføres 12 timers gratis SFO for 3.trinnselever høsten 2024.

 • Heltidsplass: kr. 1 676 pr. mnd.
 • Ettermiddagsplass: kr. 1005 pr. mnd. 
 • Halvtidsplass og morgenplass: 0

Det er innført 12-timer gratis SFO for 1 og 2. trinnselever. Du betaler 11 mnd. per år, juli er betalingsfri. 

Satser for 3. og 4. trinn:

 • Heltidsplass: kr 3 352 pr mnd.
 • Ettermiddagsplass. kr 2 681 pr mnd.   
 • Halv plass: kr 1 676 pr mnd. 
 • Morgenplass: kr 1 341 pr mnd.

Du betaler 11 mnd. per år, juli er betalingsfri. 

Matpenger 1. - 4. trinn:
Du betaler matpenger i tillegg til plassen

 • Heltidsplass: kr 250 pr. mnd.
 • Ettermiddagsplass: kr 250 pr. mnd.
 • Halv plass: kr 170 pr. mnd.  

Ekstra oppholdsdager:
For barn med deltidsplass, gis det tilbud om ekstra oppholdsdager i ferier.

 • Heltidsplass, sats per dag: kr 230
 • Ettermiddagsplass, sats per dag: kr 172
 • Morgenplass, sats per dag: kr 115

Reduksjon på grunn av lav inntekt
Husholdninger med en samlet inntekt under 614 533 kroner pr. år kan søke om redusert foreldrebetaling til 6 prosent av skattepliktig bruttoinntekt + matpenger (uavhengig av type plass).

Andre bestemmelser
Kostnader ved at barn blir for sent hentet i skolefritidsordningen betales med 250 kroner per barn per påbegynte halvtime, jf. vedtektenes § 4, Foreldrebetaling.

Oppsigelse og permisjon

Åpningstider

SFO har åpent i alle skolens ferier med feriestengt 4 uker i juli. SFO er stengt jule- og nyttårsaften og fra kl. 12.00 onsdag før Skjærtorsdag.

SFO holder stengt i 5 planleggingsdager pr. år i følge skoleruta.

Daglig åpningstid er normalt klokka 7–16.30, lokale variasjoner kan forekomme.

Vedtekter og lovverk
Klage

Får du avslag på søknaden, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Spørsmål og svar om skole

Sist oppdatert: 23. mai 2024