Valg

Årets valg gjennomføres 12. og 13. september. På denne siden finner du informasjon fra Fredrikstad kommune om årets valg.

gi stemme.JPG

Slik stemmer du

Fra 1. juli er det mulig med tidligstemming. Dette er ment som et tilbud til de som ikke kan forhåndsstemme eller stemme på selve valgdagen. Tidligstemming kan kun skje på Rådhuset.

Fra 10. august er det mulig med forhåndsstemming. Her kan du endre på listene. Forhåndsstemming skjer på mange ulike steder i kommunen. Siste frist for å stemme på forhånd er fredag 10. september.

Valglokaler til forhåndsstemming

• Byhallen fra 10.8
• Østfoldhallen fra 30.8
• Torvbyen fra 28.8
• Extra på Gressvik fra 25.8-28.8
• Rema 1000 på Fredrikstad Stadion fra 30.8-4.9
• Kongstenhallen fra 5.9-10.9
• Østsiden bibliotek 6.9-10.9

Søndag 12. september og mandag 13. september er de ordinære valgdagene i Fredrikstad. 

Valglokaler 12. og 13. september
 • Kråkerøy ungdomsskole
 • Rådhuset 12. september
 • Blå Grotte 13. september
 • Trosvik skole
 • Sagabakken flerbrukshall
 • Borgehallen
 • Rolvsøyhallen
 • Lisleby samfunnshus
 • Rød skole Onsøy
 • Begby skole
 • Gaustadhallen
 • Glemmenhallen
 • Gressvikhallen
 • Torsnes skole

 

Dette er årets valglister til stortingsvalget

Dette er årets valglister til sametingsvalget

Har du spørsmål om valget? Ta kontakt med Servicetorget på 69 30 60 00 eller postmottak@fredrikstad.kommune.no 

Demokratiguider

Opplæringen av høstens demokratiguider er i gang. I høst kommer du til å treffe dem flere steder i byen. De skal gi informasjon om hvordan det norske demokratiet og valget fungerer. 

Også ved dette valget satser Fredrikstad kommune på demokratiguider.

Demokratiguider web.jpg

 

Valglokaler

Ta med gyldig legitimasjon når du skal stemme. Åpningstid 12. og 13. september fra 12.00 - 21.00.

Korona-pandemien gjør at det blir en del endringer i hvilke lokaler som skal brukes. Les hele saken her.

Forhåndsstemming på institusjoner
Dato Klokkeslett Institusjon
23.08 12.00 - 13.00 Lerkeveien omsorgsboliger
23.08 12.30 - 13.00 Cicignon omsorgsboliger
24.08 12.00 -13 00 Manstad omsorgsboliger
24.08 14.00 - 15.00 Slevik omsorgsboliger
26.08 12.00 - 13.30 Fjeldberg sykehjem
26.08 13.45 - 15.00 Fjeldberg omsorgsboliger
27.08 10.30 - 11.45 Østsiden eldresenter
27.08 12.30 - 14.30 Østsiden sykehjem
30.08 11.00 - 12.30 Grønlien omsorgsboliger
30.08 13.00 - 14.30 Torsnes sykehjem
30.08 13.15 - 14 45 Rolsvøy sykehjem
31.08 12.30 - 14.45 Glemmen sykehjem
02.09 10.00 - 13.00 Holmen eldresenter, +huset
03.09 10.00 - 13.00 Holmen eldresenter, +huset
03.09 13.00 - 14.30 Gressvik sykehjem
06.09 10.30 - 11.30 Smertulia omsorgsboliger
06.09 12.15 - 13.00 Prestegårdsjordet omsorgsboliger
06.09 13.00 - 14.00 Smedbakken omsorgsboliger
06.09 13.45 - 15.15 Solliheimen sykehjem
06.09 14.30 - 16.15 Smedbakken sykehjem
07.09 12.15 - 14.30 Faunsvei omsorgsboliger
09.09 11.30 - 15.00 Fredrikstad korttidssenter
10.09 10.00 - 11.30 Helsehuset, medisinske døgnplasser

Spørsmål og svar

Hvem har stemmerett i stortingsvalget?

Du har stemmerett dersom du er:

 • Norsk statsborger
 • Har fylt 18 år innen utgangen av 2021
 • Er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge

Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet. 

Hvem har stemmerett i sametingsvalget?

Samer som er innført i sametingets manntall.

Når er valget?

Mandag 13. september er selve valgdagen. I Fredrikstad er valglokalene også åpne søndag 12. september.

Hva er forskjellen på tidligstemming og forhåndsstemming?

Tidligstemming begynner 1. juli og er ment som et tilbud til de som ikke kan forhåndsstemme eller stemme på selve valgdagen. Tidligstemming kan kun skje på Rådhuset.
Forhåndsstemming begynner 10. august og her kan du endre på listene. Forhåndsstemming skjer på mange ulike steder i kommunen. Siste frist for å stemme på forhånd er fredag 10. september.

Hvordan stemmer du?

Du møter opp personlig i et valglokale på valgdagen, eller stemmer på forhånd. Har du forhåndsstemt, er det denne stemmen som gjelder. Du velger selv om du stemmer på valgdagen eller forhåndsstemmer.

Må en ha valgkort for å stemme?

Nei, men du må ha med gyldig id-papirer. F.eks førerkort eller pass.

Hvorfor får vi digitalt valgkort?

Et digitalt valgkort kan du ha med deg på mobilen. Valgkortet på papir ble sendt til adressen du er folkeregistrert. Men mange bor ikke der, f.eks studenter. Les mer her.

Er det kun digitale valgkort i år?

Nei, dersom du har reservert deg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, vil du få valgkortet i posten. Det samme gjelder dersom du ikke har oppdatert informasjonen i registeret de siste 18 månedene.

Kunngjøringer

Tidligstemming ved årets valg

Står du i manntallet?

Utskrift av manntallet

Information in English

On this site you will find information about the election in English.

Informasjon fra Staten

Valglister, smittevernveileder og mye mer informasjon finner du på denne nettsiden.

På denne nettsiden finner du informasjon om valget, litt historikk og regler som gjelder.

 

Sist oppdatert: 22. april 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.