Min side Meld fra
Kontakt oss

Om Øra miljøutvalg

Hva jobber vi med?
De siste årene har utvalget arbeidet med følgende saker:

 • Beredskap og sikkerhetsrutiner
 • Legionella – kilder, smitte, regelverk og ansvar
 • Transportplan - logistikk
 • Sykkelhovedplan for Fredrikstad
 • Informasjon om nye etableringer på Øra. 
 • Klima-og energiplan
 • Korrekt skilting av industriområde.
 • Ryddighet i Øra industriområde
 • Resultater og målinger av svevestøv i uteluft
 • Konsekvensutredning for lokal luftkvalitet fra industrien på Øra
 • Sykle til jobben – ”Smart trafikant”
 • Gassdistribusjonsnett fra nytt LNG anlegg på Øra 
 • Statusrunden (hver bedrift forteller siste nytt)

Historikk
Øra miljøutvalg ble formelt stiftet den 3. februar 1988 av ansatte fra Fagforening og ledelse i bedriftene på Øra industriområde. I tillegg var Naturvernforbundet i Fredrikstad og avdeling Miljørettet helsevern i Fredrikstad kommune representert. Initiativet kom fra Fagforeningene som var blitt mer og mer opptatt av forurensninger fra sin egen og andre bedrifter. De ansatte ønsket å få informasjon om den totale forurensning på arbeidsplassene og i området rundt bedriftene.

Miljøutvalgets mandat var å fokusere på bedriftenes utslipp til luft og samtidig være en pådriver i arbeidet for et renere arbeidsmiljø. Senere ble også velforeninger medlemmer i utvalget.

Øra miljøutvalg mottok LOs miljøpris i 1991 for arbeidet sitt.

Sist oppdatert: 18. november 2016