Min side Meld fra
Kontakt oss

Øra miljøutvalg

j

Øra miljøutvalg møtes 3-4 ganger i året. Kommunen har funksjon som sekretær i utvalget og har ansvar for at innkalling og møtereferater sendes ut til medlemmene. Møtene foregår ute hos medlemsbedriftene. Her utveksler man bl.a. informasjon om nye prosesser og miljøtiltak. På denne måten vil de enkelte medlemmer være oppdatert på hva som foregår i sitt nærmiljø. Referatet fra møtene godkjennes før det legges ut som et offentlig dokument hos kommunen.
 

Om oss
 

Medlemsbedrifter (bedrifter/velforeninger etc.)

 • Østfold politidistrikt
 • Unger fabrikker as, pb 254, 1601 Fredrikstad
 • Fr.stad kommune, pb 1405, 1602 Fredrikstad
 • Andersen&Mørck
 • Batteriretur AS, Kortbølgen 15B, 1630 Gamle Fredrikstad
 • Gasum (tidl. Skangass AS), Storgata 35, 1607 Fredrikstad
 • Univar AS (tidl. Kemetyl Norge AS), Øra industripark, Øraveien 2, 1630 Gamle Fredrikstad
 • Reichhold AS, Øraveien 8, 1630 Gamle Fredrikstad
 • Saint Gobain (Gyproc AS) Habornveien 59, 1630 Gamle Fredrikstad
 • Fredrikstad innovasjonspark Øraveien 2, 1630 Gamle Fredrikstad
 • Acinor AS, Titangaten 13, 1630 Gamle Fredrikstad
 • Borg Havn AS, Øraveien 27, 1630 Gamle Fredrikstad
 • FREVAR KF, Habornveien 61, 1630 Gamle Fredrikstad
 • Kvitebjørn Bio-el AS
 • Kronos Titan AS, Titangaten 1, 1630 Gamle Fredrikstad
 • Kemira Chemicals AS, Øraveien 14, 1630 Gamle Fredrikstad
 • Denofa AS, Øraveien 2, 1630 Gamle Fredrikstad
 • Stene stål gjenvinning AS
 • Mills DA Gamle Fredrikstad
 • Perstorp Bioproducts A/S
 • Gipsgjenvinning AS
 • Norsk Gjenvinning Metall AS, Borg Havnevei 7,1630 Gamle Fredrikstad
 • Barco Fredrikstad AS
 • Nexans Norway AS
 • Fredrikstad Seafood AS
 • NCCE
 • Sirkel Materialgjenvinning AS
 • Geminor
 • Metallco


Velforeninger/andre

 • Foreningen Gamle Fredrikstad
 • Gudeberg lokalsamfunnsutvalg
 • Byens Marker Vel
 • Møllerodden Velforening
 • Kalleraodden velforening
 • Ringvoll BHT avd. Fredrikstad
 • Vaterland Vel
 • Kongsten Vel
Kontaktinformasjon
Leder
Charlotte Iversen
Miljøsjef, Borg havn
Telefon

+47  922 51 846

E-post
charlotte.iversen@borg-havn.no
 
Utvalgssekretær
Eystein Kleiven
Telefon

69 30 56 27

E-post

eyskle@fredrikstad.kommune.no

 

Vis i kart

sett inn kartblokk

 

 


Se større kart