Sarpsborg kontrollutvalg

 

Kontrollutvalget 2019-2023

Medlemmer:

  • Heidi Liljan Næss (FrP) 
  • Ole Gunnar Torgrimsby (SP)
  • Jon Roger Andersen (SAFOSA) 

1. vara etter liste:

  • Inger Johanne Fjeldbraaten (AP) 1.vara (AP og SP) 
  • Jon Anders Johansen (DRP) (1.vara DRP og FRP)
  • John Arvid Skår (SAFOSA) (1.vara SAFOSA)

Planer

Møter

Møter 2021

Møter 2020

Møter 2019

Møter 2018

Møter 2017

Møter 2016

Sist oppdatert: 03. februar 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.