Råde kontrollutvalg

Kontrollutvalget 2019-2023

Tips oss, dersom du mener å ha oppdaget brudd på lover, regler og forskrifter i den kommunale forvaltningen i din kommune, og vi vil vurdere om saken skal undersøkes videre.

 • Leder: Kjell Arild Løkke, Ørneveien 74, 1640 Råde, tlf: 950 85 469 kjell.lokke@gmail.com
 • Nesteleder: Terje Beck
 • Medlemmer:
  • Rikke Cassandra Maske
  • Lillian Elvestad
  • Jarle Tranøy

Vararepresentanter:

 • Vara for Kjell Løkke er Ove Mauseth
 • Vara for Terje Beck er Kjell Olav Gammelseter
 • Vara for Rikke Cassandra Maske er Stine C. Blichfeldt
 • Vara for Lillian Elvestad er Åse Marie Rusaanes
 • Vara for Jarle Tranøy er Wenche Falmark

Planer 

Møter

Møter 2021

Møter 2020

Møter 2019

Møter 2018

Møter 2017

Møter 2016

Sist oppdatert: 17. februar 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.