Min side Meld fra
Kontakt oss

Sekretariatet for kontrollutvalgene - ØKUS

Kontrollutvalget i den enkelte kommune skal føre tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltning på vegne av kommunestyret. Til dette hører å sørge for at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

Kontrollutvalget skal påse at kommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende måte (regnskapsrevisjon).

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon).

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i interkommunale selskaper og andre selskaper der kommunen har eierandeler (selskapskontroll)

Kontrollutvalget kan også behandle henvendelser fra innbyggere eller andre aktører som mener de har en sak for kontrollutvalget. For hver henvendelse vil det vurderes om den hører inn under kontrollutvalgets oppgaver og om den skal prioriteres.

ØKUS Til kontrollutvalgene i Fredrikstad, Sarpsborg, Moss, Halden, Indre Østfold, Rakkestad, Skiptvet, Råde, Hvaler, Våler og Marker

 

Sist oppdatert: 05. januar 2021
Kontaktinformasjon

Kontaktperson

Anita Dahl Aannerød - Daglig leder

Telefon

Mobil: 90 08 67 40

Kontor: 69 30 62 24

Adresse
 Dikeveien 29
Postadresse
Dikeveien 29, 1661 Rolvsøy
E-post

rona@fredrikstad.kommune.no

 

Vis i kart