Min side Meld fra
Kontakt oss

Etikkråd - helse og velferd

  
Hva er hensikten med etikkrådet?

 • fremme samtale og refleksjon om etiske spørsmål og dilemmaer
 • på forespørsel gi råd om hvordan konkrete etiske utfordringer kan løses
 • være et forum der tjenestemottakere, pårørende og helsepersonell kan få drøftet slike spørsmål i forkant eller etterkant
 • bidra til bevisstgjøring om etiske spørsmål som har med ressursbruk og prioritering å gjøre
 • bidra til at tjenestemottakeres og pårørendes møte med tjenesten blir best mulig.
   

Hva kan etikkrådet hjelpe deg med?

 • få en bred drøfting av en sak
 • få klarhet i de etiske utfordringene
 • få et «blikk utenfra»
 • være bedre rustet i liknende saker i framtiden
 • få råd om en beslutning
 • lære av en vanskelig sak
 • få klarlagt hvilke verdier som står på spill
 • finne ut om det er en sak for etikkrådet
   

Hvem kan kontakte etikkrådet?

Alle, både pasienter, brukere, pårørende og ansatte i seksjon helse og velferd kan ta kontakt med etikkrådet.

Etikkrådet kan også bistå med veiledning og/eller undervisning i etikk og systematisk etisk refleksjon.

Etikkrådet kan kontaktes muntlig eller skriftlig, via telefon eller e-post.

 

Sist oppdatert: 29. juli 2022
Etikkrådet i Fredrikstad

 

Guro Steine Letting
Telefon

69 30 60 00 

Adresse
 
Postadresse
Postboks 1405, 1602 Fredrikstad
E-post

etikkradet@fredrikstad.kommune.no

 

Vis i kart