Min side Meld fra
Kontakt oss

Postliste

Søk i postliste

Informasjon om offentlig postjournal
Fredrikstad kommune fører postjournal etter reglene i offentleglova og arkivloven. Dokumenter, e-poster og andre type meldinger til eller fra kommunen registreres i postjournalen. Her finner du veilederen til offentleglova.

Avsender kan ikke be om at en henvendelse ikke skal registreres i postjournalen. Det gis ikke innsyn i opplysninger som er underlagt taushetsplikt.

Postjournalen inneholder oversikt over post til og fra kommunen for de siste 12 måneder. Som hovedregel er dokumentene tilgjengelige i postjournalen tre virkedager etter at de er journalført.

Postlista gir feilmelding, men gir treff om du avgrenser til datoen du ønsker i kalenderen og klikker på «Søk».

 

Forklaring til bruk av journalen

Postlister på nett er tilgjengelige fra og med 18. mai 2021. Du kan søke opp fullstendig postliste for en dag av gangen. Legger du til søkeord, kan du søke med inntil ca. 14 dagers datospenn.

Velg dato i kalenderen og trykk «Søk» for å få opp aktuell dato. Dersom du ønsker å søke i fritekst på aktuell dato, skriver du først inn søkeordet i feltet «Søkestreng». Når du har fått opp listen over dokumenter, trykker du på aktuell dokumenttittel for å få mer informasjon om dokumentet.

 

Personsensitivt

Arkivdeler som kun inneholder dokumenter av personsensitiv art er utelatt fra den offentlige postjournalen. Dette gjelder elevarkiv, bruker-/klientarkiv og personalarkiv. Offentlig journal for disse arkivdelene leveres ut ved henvendelse til Fredrikstad byarkiv: postmottak@fredrikstad.kommune.no

Innsyn

Offentlige dokumenter kan leses direkte fra offentlig postjournal uten å be om innsyn. Disse dokumentene kan du åpne i nettleser eller laste ned ved å klikke på dokumenttittel i oversikten.


Dokumenter som inneholder opplysninger som er unntatt fra offentlighet med hjemmel i lov, eller forskrift med hjemmel i lov, blir ikke fulltekstpublisert. Du kan be om innsyn i disse dokumentene ved å velge «Skjema for innsyn i sak». I dette skjemaet fyller du inn det som er aktuelt for deg under «Opplysninger om bestiller».

Innsyn kan fremmes anonymt. Alt du trenger er en e-postadresse som dokumentene skal sendes til. Du kan også be om innsyn på andre måter, f.eks. ved å sende en henvendelse til postmottak@fredrikstad.kommune.no.

Du kan fremme innsynskrav både skriftlig og muntlig. Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold – normalt innen tre virkedager. Dersom du ikke har fått svar innen fem virkedager, kan du regne dette som et avslag du kan klage på.

Innsyn i byggesaker

Det er egen innsynsløsning for byggesaker, hvor du kan hente ut dokumenter i pågående byggesaker. Dokumenter her er tilgjengelige tredje virkedag etter at inngående brev er journalført og utgående dokumenter som kommunen selv har produsert, er ferdigstilt, ekspedert og journalført.

Unntatt offentlighet

I postjournalen vil du se at enkelte dokumenter er unntatt fra offentlighet. Dette gjelder dokumenter som f.eks. inneholder opplysninger som er undergitt lovbestemt taushetsplikt.

Opplysninger som er unntatt fra offentlighet vises i postjournal ved at noen felt har stjerner i stedet for tekst. Dette betyr at det er gjort en foreløpig vurdering som tilsier at dokumentet ikke er offentlig tilgjengelig. Dersom noen ber om innsyn i et slikt dokument, blir det gjort en ny vurdering av om opplysningene/dokumentet fortsatt skal være unntatt fra offentlighet, og merinnsyn blir vurdert.

I noen tilfeller unntas dokumenter fra fulltekstpublisering selv om innholdet er offentlig. Dette gjøres ved bruk av tilgangskode U med forklaring «Unntatt fra fulltekstpublisering». Dersom noen ber om innsyn i et slikt dokument blir det vurdert etter bestemmelsene i offentleglova.

Sist oppdatert: 29. juni 2020