Min side Meld fra
Kontakt oss

Postliste

Søk i postliste

Informasjon om offentlig postjournal

Postjournalen inneholder oversikt over post til og fra kommunen og kommunens interne arbeidsdokumenter. Som hovedregel er dokumentene tilgjengelige i postjournalen tre virkedager etter at de er journalført.

Avsender kan ikke be om at en henvendelse ikke skal registreres i postjournalen. Det gis ikke innsyn i opplysninger som er underlagt taushetsplikt.

Fredrikstad kommune publiserer offentlig journal, møtekalender og -dokumenter på eInnsyn.no.

Fredrikstad kommune

Se brukerveiledning for eInnsyn her.

 


Personsensitivt


Arkivdeler som kun inneholder dokumenter av personsensitiv art er utelatt fra den offentlige postjournalen. Dette gjelder elevarkiv, bruker-/klientarkiv og personalarkiv. Offentlig journal for disse arkivdelene leveres ut ved henvendelse til Fredrikstad byarkiv: postmottak@fredrikstad.kommune.no


Innsyn


Offentlige dokumenter kan leses direkte fra offentlig postjournal uten å be om innsyn. Disse dokumentene kan du åpne i nettleser eller laste ned ved å klikke på «Vis dokument» i oversikten.
Dokumenter som inneholder opplysninger som er unntatt fra offentlighet med hjemmel i lov, eller forskrift med hjemmel i lov, blir ikke fulltekstpublisert. Du kan be om innsyn i disse dokumentene ved å velge «Bestill».
Innsyn kan fremmes anonymt. Alt du trenger er en e-postadresse som dokumentene skal sendes til. Du kan også be om innsyn på andre måter, f.eks. ved å sende en henvendelse til postmottak@fredrikstad.kommune.no.
Du kan fremme innsynskrav både skriftlig og muntlig. Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold – normalt innen tre virkedager. Dersom du ikke har fått svar innen fem virkedager, kan du regne dette som et avslag du kan klage på.


Innsyn i byggesaker


Det er egen innsynsløsning for byggesaker, hvor du kan hente ut dokumenter i byggesaker. Dokumenter her er tilgjengelige tredje virkedag etter at inngående brev er journalført og utgående dokumenter som kommunen selv har produsert, er ferdigstilt, ekspedert og journalført.


Unntatt offentlighet


I postjournalen vil du se at enkelte dokumenter er unntatt fra offentlighet. Dette gjelder dokumenter som f.eks. inneholder opplysninger som er undergitt lovbestemt taushetsplikt.
Opplysninger som er unntatt fra offentlighet vises i postjournal ved at noen felt har stjerner i stedet for tekst. Dette betyr at det er gjort en foreløpig vurdering som tilsier at dokumentet ikke er offentlig tilgjengelig. Dersom noen ber om innsyn i et slikt dokument, blir det gjort en ny vurdering av om opplysningene/dokumentet fortsatt skal være unntatt fra offentlighet, og merinnsyn blir vurdert.
I noen tilfeller unntas dokumenter fra fulltekstpublisering selv om innholdet er offentlig. Dette gjøres ved bruk av tilgangskode U med forklaring «Unntatt fra fulltekstpublisering». Dersom noen ber om innsyn i et slikt dokument blir det vurdert etter bestemmelsene i offentleglova. Les mer om offentleglova her.

 

Sist oppdatert: 29. juni 2020